Brief VOLE aan de noordelijke pers

aan de pers

De nieuwe GAE strategie gebouwd op leugens en manipulatie is bedoeld om provincies onder druk te zetten

Geachte redactie,

In haar dertig jarig bestaan heeft VOLE vele plannen en strategieën van GAE zien langs komen. En evenzovele mislukkingen. Maar nog niet eerder zag VOLE zo’n bundel losse flodders en niet onderbouwd wensdenken. De nieuwe strategie van GAE 2024-2033 lijkt ons een manier om met leugens en manipulatie de Statenleden onder druk te zetten. Mw. de Groot deinst niet terug voor openlijke chantage: “Als we daar geen bijdrage voor krijgen, kunnen we de deuren sluiten. Dat bedoel ik overigens helemaal niet dreigend, maar het is wel de realiteit.”

De nieuwe strategie is voor 90% luchtfietserij. Daar helpen redelijke argumenteren niet meer tegen. We volstaan daarom met een opsomming van de leugens en de manipulatie in bijgevoegd Pdf. Het is maatschappelijk en politiek onacceptabel dat de conclusies en aanbeveling van de Noordelijk Rekenkamer compleet worden genegeerd.

Gevolgen van de nieuwe strategie:

Meer lawaai, meer CO2, stikstof en zeer zorgwekkende stoffen zoals lood, meer aantasten landschap (Bravo), minder slaap (slechts 6 uur) en nog meer verspilling van belastinggeld. Het vragen om ruimere openingstijden is gezien de gezondheidseffecten ronduit schandalig. De Luchtvaartnota, waar GAE zo graag selectief winkelt, gaat uit van vermindering van de negatieve effecten als voorwaarde voor groei. GAE weet ook wel dat dit gedoemd te mislukken, maar gebruikt het -volgens VOLE- als excuus zodat ze kan volhouden dat het vliegveld daarom niet rendabel is en er nog meer geld bij moet. Eerst was dat de baanverlenging, daarna het ontbreken van lijnvluchten en nu de openingstijden.

Opmerkelijk:

GAE negeert de actuele milieuproblemen, zoals uitstoot van broeikasgassen. Er zijn 64.721 vluchtbewegingen (Bron: CBS 2022). GAE is een uitstoter van lood, fijnstof, CO2 en stikstof op een afstand van 1,5 km van Natura 2000 gebied Nationaal Park Drentsche Aa. Nergens gaat GAE in op haar bijdrage aan reductie van broeikasgassen op korte termijn. Wel vraagt GAE uitbreiding en een extra bedrijventerrein. GAE is daarmee mede verantwoordelijk voor het op slot houden van de vergunningverlening aan PAS-melders en andere nuttige economische activiteiten. Dat GAE zal vastlopen met haar aanvraag voor uitbreiding zal haar niet zoveel deren. Het gaat nu alleen om het onder druk zetten van de Statenleden om voor extra geld te stemmen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

Jan Wittenberg
06 299176236