Directeur Eelde blij met handreiking VOLE

Directeur Eelde blij met handreiking VOLE

 

EELDE   Directeur Jos Hillen van Groningen Airport Eelde is blij met het voorstel van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) om gezamenlijk te komen tot sluitende afspraken over de toekomst van het vliegveld. "Toen ik hier binnenkwam heb ik bij de raad van commissarissen al neergelegd dat ik het als mijn taak beschouwde een dialoog tot stand te brengen", aldus Hillen. "De inzet moet zijn: Hoe kunnen we de problemen tot een oplossing brengen? We kunnen de loopgravenoorlog omzetten in een dialoog."
    "Afgelopen zomer hebben we al een omgevingsanalyse gemaakt", vervolgt de directeur. "We hebben in kaart gebracht wie de partijen zijn en waar de problemen liggen. Geluid is daarbij natuurlijk evident een van de problemen."
    Volgens Hillen is het verstandig samen met VOLE op een rij te zetten wat de gesprekspunten zouden moeten zijn. "VOLE stelt voor de besprekingen onder leiding van een onafhankelijke partij te doen en op zichzelf heb ik daar niets op tegen. We kunnen ook eerst zelfstandig de agenda opstellen."
    Wat Hillen betreft staat de verlenging van de baan niet op de agenda. "Al was het alleen maar omdat ik daar niet over ga maar de minister van verkeer en waterstaat. We moeten praten over de situatie na baanverlenging, met als inzet het gezamenlijk beter maken van de luchthaven."
    Juist de baanverlenging maakt een dergelijk gesprek gemakkelijker, volgens de luchthavendirecteur. "Heel veel mensen zijn er bang voor maar de langere baan maakt het vliegveld maatschappelijk beter. Transavia zal met minder vermogen gaan starten en minder hard gaan remmen. Dat scheelt heel wat decibels."

Commentaar VOLE

Mooi dat ook de directie van GAE zich nu constructief opstelt. Vanwege de slepende procedures en het verschil in belangen is de kans op succes groter als de gesprekken plaatsvinden onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Overigens gaat het niet om GAE en VOLE alleen. Ook andere partijen zoals de Natuur en Milieufederatie en overheden moeten bij de gesprekken worden betrokken. Afspraken over hinderreductie kunnen alleen worden gemaakt binnen het vigerende juridische kader van de luchthaven. Vooralsnog is dat het oude Aanwijzingsbesluit. Wat VOLE betreft blijft het nieuwe Aanwijzingsbesluit nog even uit. GAE denkt daar uiteraard anders over. Maar dit discussiepunt staat -zoals ook J. Hillen zegt- niet op de Agenda.