Drie bouwers in de race voor baanverlenging

Drie bouwers in de race voor baanverlenging

 
 
EELDE  Drie aannemers dingen mee naar de opdracht voor de baanverlenging op Groningen Airport Eelde. De noordelijke luchthaven heeft hen geselecteerd voor de volgende ronde in de aanbestedingsprocedure. De drie, Heijmans, MNO Vervat en de Combinatie PASE (Dura vermeer en Imtech), hebben nu tot augustus de tijd om een offerte uit te werken voor de miljoenenklus.
Groningen Airport Eelde wil nog dit jaar beginnen met de langgewenste verlenging van de start- en landingsbaan van 1800 naar 2500 meter. Daarbij is gekozen voor een zogeheten dbfm light-aanbesteding waarbij de uitvoerende aannemer niet alleen bouw en ontwerp voor zijn rekening neemt, maar ook een deel van de financiering van de klus en het onderhoud.
Voorbereidingen bvl in volle gang.jpgHeijmans, PASE en MNO Vervat onderscheiden zich volgens Groningen Airport Eelde van de overige vijf bouwers die zich voor de klus hebben gemeld, doordat ze aantoonbare ervaring hebben met de aanleg van luchthaven-infrastructuur. Dat is belangrijk gezien de tijdsdruk: het werk moet binnen een halfjaar na gunning in oktober volledig zijn afgerond.
Naast de baanverlenging op zich omvat de order ook onder meer de renovatie van de bestaande baan, de aanleg van een nieuwe taxibaan, een platform voor vijf Boeing 737’s of Airbus 320’s, alle elektrotechnische infrastructuur en het onderhoud voor de komende tien jaar.
 
Dat mag maximaal 20 miljoen euro kosten.
De noordelijke luchthaven heeft ruim twintig jaar moeten vechten voor een baanverlenging. De huidige start- en landingsbaan is door zijn beperkte lengte niet geschikt voor grotere toestellen. Veel vliegmaatschappijen laten ‘Eelde’ daarom links liggen. De luchthaven verwacht dat de baanverlenging veel extra vliegverkeer zal aantrekken.


ONDERZOEK


De GroenLinks-fractie in de Groninger provinciale staten eist een onderzoek naar de economische winst van de beoogde verlenging van de start- en landingsbaan naar 2500 meter. De partij betwijfelt of zo’n verlenging wel toegevoegde waarde heeft. Ze wijst erop dat bij de uitbreidingsplannen voor de luchthaven in Lelystad wordt volstaan met een baan van 2100 meter.


Commentaar VOLE

Dit stuk is van de redactie economie. Met aan het slot de mededeling dat veel vliegmaatschappijen Eelde links laten liggen vanwege de korte baan.
Veel, moet natuurlijk zijn "heel erg veel"  of "op een paar charterbedrijven na, alle".
Zouden de economen van het Dagblad het rapport van Ph. Boucher niet kennen? Met de vergelijking van achterlanden erin?

Klik hier om het rapport van Philippe Bouchier te bekijken


Baanverlenging Eelde bijna een feit, maar GroenLinks begint te twijfelen

 
De baanverlenging van Luchthaven Eelde begint, na twintig jaar voorbereiding en procederen, steeds dichterbij te komen. Er zijn na een aanbesteding inmiddels drie bedrijven geselecteerd, waarvan er uiteindelijk een de baanverlenging van 1800 naar 2500 meter kan realiseren. GroenLinks in de provincie Groningen Groningen vraagt zich nu af of baanverlenging met 700 meter wel nodig is, en of het niet een stukje korter kan. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van het Statenlid Wiebe van der Ploeg aan GS van Groningen.
GroenLinks in de provincie Groningen heeft aan het College van Gedeputeerde Staten een aantal vragen gesteld over Groningen Airport Eelde. De vragen hebben betrekking op de kostenstijging van de baanverlenging, het probleem of een baan van 2.500 meter echt meer oplevert dan een baan van 2.100 meter en de geplande grote investeringen voor een nieuwe terminal.  GroenLinks vindt dat de plannen drastisch gereviseerd moeten worden.
In 2004 is het besluit genomen om de baan van vliegveld Eelde te verlengen met 700 meter. De huidige baan van 1.800 meter zou daardoor 2.500 meter lang worden. Daar is toen 18,6 miljoen Euro voor opzij gezet. GroenLinks denkt dat dat bedrag nu onvoldoende is om de plannen integraal te kunnen doorvoeren.

Bovendien is er – meent GroenLinks- ernstige twijfel over nut en noodzaak van de baanverlenging met 700 meter. Die twijfel is er volgens haar al heel lang. ”Nu zijn ook de marktomstandigheden ten opzichte van 2004 nog eens aanzienlijk verslechterd. In 2004 konden noordelijke bestuurders nog denken dat Groningen Airport Eelde wel eens de tweede luchthaven van Nederland zou kunnen worden. Het is inmiddels duidelijk dat dat niet het geval zal zijn.”

Het is opmerkelijk dat luchthaven Lelystad meer dan 1 miljoen passagiers gaat trekken en dat voor elkaar krijgt met een baan van ‘slechts’ 2.100 meter lang. Je vraagt je dan direct af waarom Eelde een baan van 2.500 meter nodig heeft.
GroenLinks constateert dat er nooit een adequate analyse is opgesteld die het verschil in toegevoegde waarde onderbouwt tussen een baan van 1.800, 2.100 en 2.500 meter. Het wordt tijd dat dit hiaat wordt ingevuld. ”Als blijkt dat een kortere en goedkopere baan hetzelfde perspectief biedt dan is het logisch om slechts een deel van de baanverlenging te realiseren. Overigens was, is en blijft Groenlinks tegen een baanverlenging. We respecteren echter het democratisch genomen besluit. Op verspilling zit echter niemand te wachten en naar wij aannemen ook niet de politieke partijen die in 2004 voor de baanverlenging stemden.”

"Zolang er geen rijen mensen op Eelde staan en geen files voor de parkeerplaatsen, is er geen enkel goed argument om dit soort financiële risico’s te nemen”, aldus Wybe van der Ploeg.

Klik hier om de statenvragen van GroenLinks te bekijken