Eelde zet het mes in aantal vluchten

Eelde zet het mes in aantal vluchten

Luchthaven dreigt door geluidsnorm te breken

 

EELDE  Groningen Airport Eelde schrapt per direct een aanzienlijk deel van de vluchten. Het vliegveld neemt drastische maatregelen om te voorkomen dat de wettelijke geluidsnorm wordt overschreden.

Met ingang van gisteren geeft havenmeester Onno de Jong geen toestemming meer voor lokale vluchten na 18.00 uur, en zijn ook alle fotovluchten, rondvluchten en vluchten van parachutisten geschrapt. Voor alle andere vluchten dient vooraftoestemming te worden verleend. In veel gevallen zal die niet volgen, waarschuwt De Jong.
Bovendien behoudt het vliegveld zich het recht voor vluchten te allen tijde te annuleren of het beleid nog verder aan te scherpen. Vliegveld Eelde wil zo voorkomen dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat ingrijpt en mogelijk nog draconischer maatregelen neemt.
"Wij begrijpen dat dit heel hard kan ingrijpen in de bedrijfsvoering van onze gebruikers, maar wij voelen dat we geen andere keus hebben", schrijft De Jong in een e-mail aan de betrokkenen. De maatregelen zijn van kracht tot 1 april, de ingangsdatum van het nieuwe ‘gebruiksplanjaar’ van de luchthaven.
De Jong kondigt alvast aan dat in het nieuwe jaar het handhaven van de geluidsnorm strenger zal worden bijgehouden en gecontroleerd. De havenmeester wil met de gebruikers afspraken maken om te voorkomen dat het vliegveld opnieuw in de huidige situatie verzeild raakt.
Eelde weet al sinds november van het vorige jaar dat het dreigde door de geluidsnorm te breken. Maatregelen die werden genomen om dat te voorkomen hebben onvoldoende effect gehad.