‘Geen exploitatiesteun vliegveld’

‘Geen exploitatiesteun vliegveld’


Vliegveld: Aandeelhouders betalen faciliteiten
Drentse Staten wijzen herzien baanverlenging af

 

 

EELDE  Vliegveld Eelde wil als de baanverlenging gerealiseerd is toe naar een andere relatie met de aandeelhouders. De luchthaven verlangt van de provincies Groningen en Drenthe, de stad Groningen, Assen en Tynaarlo dan geen bijdrage in de exploitatie meer, zei directeur Jos Hillen gisteren in de Drentse statencommissie bestuur, financiën en economie. Hij ziet meer in een constructie zoals bij het vliegveld in Maastricht is gekozen.

Daar zijn de overheden verantwoordelijk voor een goede infrastructuur. Dat komt erop neer dat zij betalen voor het onderhoud van het vliegveld, de verkeersleiding en de brandweer. Een commerciële onderneming ‘huurt’ het vliegveld vervolgens en is zelf verantwoordelijk voor voldoende vluchten en passagiers.


“Het is de vraag of de aandeelhouders dan goedkoper uit zijn”, hield verantwoordelijk gedeputeerde Sipke Swierstra (VVD) de statencommissie later voor.
Hij liet doorschemeren niet op voorhand afwijzend te staan tegenover het idee, net als een aantal fracties.


De staten bespraken Eelde en de baanverlenging voor ‘niemand weet nog de hoeveelste keer’. Deskundigen als Wietske Jonker (milieu), Charles Vlek (omgevingspsycholoog) en Philippe Boucher (econoom) spraken in. De laatste twee deden uitgebreide economische studies naar ‘Eelde’, maar hun nieuwe sombere verwachtingen overtuigden de statenleden niet.


Alleen de SP drong aan op heroverweging van het baanverlengingsbesluit. GroenLinks pleitte voor een soort toetsing, de andere fracties bleven vierkant achter het besluit tot baanverlenging staan.

Klik hier om een video-verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie te bekijken
[Klik in de lijst agendapunten op nr. 7 & 8]

Klik hier om de inspraakbijdrage van Philippe Boucher te bekijken

[Begeleidend commentaar van Philippe Boucher:
Via bovenstaande link treft u een geactualiseerde versie aan van mijn onderzoek naar
de perspectieven van de luchthaven Eelde, de laatste vervoerscijfers
van GAE vergeleken met andere regionale luchthavens, en een risico-analyse voor de periode 2010-2017.
Het rapport is  woensdag 3
november gepresenteerd aan de statencommissie BFE van de provincie
Drenthe. Een meerderheid van de leden staat nog steeds achter
baanverlenging en investeringen van 40 mlj.  Men ziet alsnog geen
aanleiding onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van het
businessplan van GAE. Gevolg is dat vakantietickets vanaf GAE door de
overheid gesubsidieerd worden met € 15,- tot € 20,- terwijl bejaarden

50,- moeten betalen voor een extra douchebeurt, onder het huidige
bezuinigingsregime van het nieuwe kabinet.
De toekomst zal uitwijzen of dit een verstandig besluit was.
Een samenvatting op pag. 10.]
Klik hier om de inspraakbijdrage van Charles Vlek te bekijken