Groningen Airport Eelde & afspraak 2006

Groningen Airport Eelde houdt zich aan afspraak uit 2006


 

Tot onze tevredenheid heeft de directeur van Groningen Airport Eelde op 30 juli positief gereageerd op onze brief van 6 juli 2010.

De heer Hillen bevestigde ons op 30 juli, dat de oude afspraak uit 2006 nog geldig is en dat de luchthaven geen kap- of sloopwerkzaamheden zal uitvoeren totdat het aanwijzings-besluit onherroepelijk is geworden.


De Landsadvocaat heeft in juni deze afspraken in 2006 schriftelijk vastgelegd in een brief aan de Raad van State. 

Wat voortijdig kappen en slopen betreft lijkt de kou uit de lucht.