Groningen draait de geldkraan dicht voor ‘Eelde’

Groningen draait de geldkraan dicht voor ‘Eelde’


Provincie Groningen geeft geen cent meer voor exploitatie
   luchthaven

Gedeputeerde: Airport Eelde kan zelf de broek ophouden

Eelde  De provincie Groningen steekt geen geld meer in de exploitatie van Groningen Airport Eelde. Als de regionale luchthaven een tekort heeft, moet ze elders voor financiering zorgen. Dat stelt gedeputeerde Mark Boumans (VVD).

    In het collegeprogramma van de provincie Groningen staat het iets minder stellig: ‘Alle inspanningen moeten erop gericht zijn de exploitatiebijdragen tot het absolute minimum te beperken’. Boumans stelde Provinciale Staten woensdagavond gerust. De provincie heeft tien jaar een bijdrage betaald. Groningen Airport Eelde kan de eigen broek ophouden, ook als er een tekort is.


streamer 'Groningen draait geldkraan dicht'.jpg
De gedeputerde ging in op besprekingen die de aandeelhouders bestaande uit de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen en Tynaarlo, kort voor de zomer achter gesloten deuren hebben gevoerd. Op tafel lag de nieuwe businesscase die met de directie werd besproken en tot veel vragen en discussie leidde. "Het was een boeiende bijeenkomst met nieuwe informatie." Volgens Boumans is aanpassing van het stuk nodig. Onduidelijk is wat wordt aangepast. De gedeputerde ging daar verder niet op in. De interne behandeling bij Groningen Airport Eelde volgt volgende maand waarna Provinciale Staten in november of december meer te horen krijgen over de exploitatie.

    Vorig jaar boekte de luchthaven over een omzet van 5,7 miljoen euro een verlies van 421.000 euro. Dat was aanzienlijk minder dan het verlies in 2011, toen er een tekort was van 587.00 euro. Het aantal vliegbewegingen nam fors af.


    Er waren 46.418 starts en landingen, tegen 52.774 een jaar eerder. In 2009 waren er nog meer dan 65.000 vliegbewegingen. Dat verschil zit hem vooral in de afname van het aantal lesvluchten. Er worden minder piloten opgeleid. Wel was er in 2012 een toename van het aantal commerciële vluchten.
Commentaar VOLE

Wat
bedoelt gedeputeerde Bouwmans met “Airport Eelde kan zelf de broek
ophouden”? Iedereen weet zo langzamerhand dat de luchthaven dat niét
kan. Het standpunt van de provincie betekent dat GAE de komende jaren
zal interen op de reserves. GAE heeft de laatste 10 jaar € 10 miljoen
exploitatiesteun ontvangen. Bij een verlies van gemiddeld een half
miljoen zou hiervan nog plm. € 5 miljoen over kunnen zijn. Onduidelijk
is hoe lang GAE het hiermee kan volhouden. Vanaf 2015 moet GAE ook de
luchtverkeersleiding zelf betalen. Het verlies loopt dan op tot meer
dan € 2 miljoen per jaar. Ondertussen is van meer passagiers ná
baanverlenging nauwelijks sprake.

Hier
 is overigens wel diezelfde gedeputeerde Bouwmans aan het woord, die
verantwoor-delijk is voor de verkwisting van € 30 miljoen aan de
baanverlenging.
Intussen is er dus nog steeds geen goedgekeurd
businessplan. Dit plan is een voorwaarde voor het te nemen
luchthavenbesluit. Indien er per 1 november 2014 geen luchthavenbesluit
is, mag de luchthaven niet langer gebruikt worden.