KLM Flight Academy op vliegveld Eelde in zwaar weer

KLM Flight Academy op vliegveld Eelde in zwaar weer

De KLM Flight Academy in Eelde lijdt jaarlijks een verlies van een miljoen euro. Om het tij te keren reorganiseert de vliegschool.

De vliegschool van de KLM heeft bijna een kwart van de dertig banen geschrapt. Onder meer is gesnoeid in het aantal vakdocenten theorie. Drie van de zeven docenten zijn ontslagen. Verder zijn banen verdwenen in de kantine, bij personeelszaken, planning, studentenadministratie en de facilitaire dienst.

Tekort aan studenten

Het verlies is te wijten aan een tekort aan studenten. Die laten vliegopleidingen sinds de crisis, die ook in de luchtvaartsector zijn tol eiste, links liggen. De afgelopen twee jaar zijn jaarlijks 50 piloten begonnen aan hun studie, te weinig om de school uit de rode cijfers te houden. Vorig jaar sloot de Flight Aacademy het boekjaar af met een verlies van 1,3 miljoen euro.

Reorganisatie

De reorganisatie is gaande en wordt dit jaar afgerond. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt met KLM, de hoofdafnemer van de vliegschool. Doel is jaarlijks 60 studenten op te leiden. ,,De economische omstandigheden maken dat KLM zich geen verliezen kan permitteren, dat geldt ook voor de Flight Academy”, reageert Koen van Zijl namens KLM.

Doel van de nieuwe afspraken: de Flight Academy kostendekkend maken en ervoor zorgen dat KLM ook in de toekomst kan blijven beschikken over in Eelde getrainde piloten. ,,De KLM Flight Academy is de primaire leverancier van nieuwe vliegers voor KLM. De beschikbaarheid van goed opgeleide vliegers uit het Nederlandse taalgebied is van groot strategisch belang voor ons”, zegt Koen van Zijl. De reorganisatie heeft veel invloed op de vormgeving van de opleiding. ,,De klassen worden groter, ongeveer twintig leerlingen, en drie keer per jaar start een nieuwe lichting.” Voorheen waren dat er vijf per jaar”, zegt directeur Gert Jan Otto van de Flight Academy. ,,De vier overgebleven theoriedocenten geven meer studenten tegelijk les.”

Welgestelde studenten

Of dat doel wordt gehaald is nog de vraag. ABN Amro is per 1 september gestopt met het verstrekken van leningen voor studenten die de vliegopleiding, die ruim 120.000 euro kost, willen volgen. Eind augustus is op de valreep een tweede lichting van 20 studenten aan de Flight Academy begonnen. De vraag is of de derde lichting er dit jaar komt. Zonder banklening is de opleiding alleen door studenten van welgestelde ouders te betalen. Otto: ,,De financiering regelen heeft onze grootste prioriteit.” De KLM bevestigt dat de gesprekken over de financiering in volle gang zijn. ,,Er wordt goede voortgang gemaakt en we hebben er vertrouwen in dat er binnen afzienbare tijd een oplossing is.”

Banken zijn huiverig voor investering omdat de vliegopleidingen in ons land kampen met een slecht imago. Tijdens de crisis kwamen honderden afgestudeerde vliegers werkloos thuis te zitten met een hoge studieschuld, die ze niet kunnen aflossen. Veruit de meeste afgestudeerden op de KLM vliegschool vonden wel een baan als piloot. 45 piloten hebben nog geen vliegende baan. Van die groep zijn er 30 door of in selectie bij een luchtvaartmaatschappij. Zij hebben nog geen contract.

Moederbedrijf KLM

Hoewel de KLM Flight Academy hoofdleverancier is van de KLM, heeft het moederbedrijf al ruim een jaar geen enkele student uit Eelde aangenomen. Die vonden wel een plek bij maatschappijen zoals Transavia, Norwegian, Thomson Airways (het Engelse TUI) en TUI Nederland. ,,Dat is het gevolg van nieuwe cao-afspraken die KLM met haar vliegers heeft gemaakt”, zegt Koen van Zijl van KLM. ,,We verwachten de komende jaren weer vliegers aan te nemen.”