Luchtvaart misbruikt term innovatie om eigen positie veilig te stellen

“Technologische innovatie is een term die de vliegindustrie veelvuldig misbruikt om macht uit te oefenen. Of de technologie daadwerkelijk haalbaar is, is van secundair belang voor de sector.”

Dit stellen de twee onderzoekers Harald Buijtendijk en Eke Eijgelaar van de Breda University of Applied Sciences in een nieuw rapport over de klimaatdiscussie rond de vliegindustrie.

Het bevestigt de waarnemingen van SchipholWatch. Al jaren ageren we op deze website tegen de onrealistische vergezichten die de sector publiek en politiek voorhoudt. Vaak speelt daarin onmogelijke innovatie een belangrijke rol.

Allerlei nog niet bestaande technologieën worden uit de kast getrokken om vooral door te gaan op de oude voet met het verbranden van enorme hoeveelheden kerosine. Uit de vliegindustrie klinkt dan steevast het verwijt dat SW technologische innovatie ontkent.

Zwaartekracht niet weg te innoveren
Dat is niet het geval, maar wij zien wel in dat innovatie geen remedie biedt tegen natuurwetten. De zwaartekracht is niet weg te innoveren, evenmin als de hoeveelheid energie die nodig is om een vliegtuig de lucht in te krijgen.

Het misbruik van voorspellingen over toekomstige technologieën is puur bedoeld om politici – vaak zonder technische achtergrond – en publiek voor de gek te houden. De boodschap luidt steevast: “Laat ons onze gang maar gaan, in de toekomst komt het allemaal goed”.

Dat is allerminst het geval. Innovatie kan leiden tot prachtige nieuwe toepassingen, maar er bestaat geen enkele innovatie die de basiswetten van de natuurkunde kan omzeilen. En juist daarmee houdt de vliegindustrie het grote publiek continu voor de gek. De onderzoekers noemen de krachtige lobby van KLM “verre van ethisch”.

Het is goed dat het duo uit Breda nu bevestigt dat de haalbaarheid van dergelijke ‘innovaties’ helemaal niet van belang is voor de vliegindustrie. Het gaat er louter om de eigen positie te beschermen, tegen beter weten in en tegen alle waarschuwingen van klimaatwetenschappers in.

Semi-wetenschappelijk onderzoek gevaarlijk
Het rapport waarschuwt dan ook tegen gevaarlijk semi-wetenschappelijk onderzoek dat de luchtvaartsector in opdracht laat uitvoeren. Het waarheidsgehalte van dat soort rapporten is minimaal, omdat commerciële bureaus vooral toeschrijven naar de uitkomsten die opdrachtgevers wensen.

“Onderzoekers, politieke partijen en belangen- en actiegroepen hebben de afgelopen jaren veel geleerd over deze mechanismen en zijn er veel beter op voorbereid. Daarmee is het debat harder geworden en wordt steeds vaker de rechtszaal opgezocht”, aldus het rapport.

Mede daarom is het debat gekanteld, zo signaleren ook de twee wetenschappers. “De beweging die vanaf 2017 is ingezet, is niet meer te stoppen. Dit blijkt ook uit de veranderde houding van de minister en Schiphol ten aanzien van de krimp van Schiphol.”

Het rapport adviseert als afsluiting tot samenwerking te komen tussen bewoners, milieuorganisaties en de luchtvaart om de sector binnen de grenzen van de planeet en een leefbare omgeving te brengen. “Laat u niet uit elkaar spelen, samen staat u sterker.”

Oplossingen moeten uit de sector komen

Dat is een mooi advies, maar samenwerking is een gepasseerd station omdat de luchtvaartindustrie al decennialang misinformatie verspreidt over ‘schone en stille’ vliegtuigen. Ruim 30 jaar van overleg heeft geleid tot de huidige situatie van onmenselijke herrie, grootschalige milieuvervuiling en schier onmeetbare klimaatschade.

Omwonenden en natuurorganisaties zijn niet de aangewezen partijen om met oplossingen te komen. De vliegindustrie veroorzaakt de problemen en zal deze moeten oplossen om maatschappelijk draagvlak te behouden.

Dat gaat niet met misinformatie over innovaties die nooit werkelijkheid zullen worden, wel met het besef dat verdere groei op steeds meer verzet zal stuiten en er échte oplossingen moeten komen. Zolang de verzonnen innovaties uitblijven is krimp de enige oplossing om de leefbaarheid te verbeteren en de klimaatafspraken van Parijs (en nu ook die van Dubai) te respecteren.

Het rapport van de Breda University geeft een mooi overzicht van hoe de vliegindustrie uiteindelijk ook onderwerp werd binnen de klimaatdiscussie. Tot halverwege het vorige decennium ging de sector er vanuit dat het oneindig kon doorgaan met vervuilen. Dankzij de bemoeienissen van organisaties als Greenpeace en SATL is dat niet langer het geval en is de sector vol in de verdediging gedrukt.

Klik hier om andere Schiphollen artikelen op SchipholWatch te bekijken