Ministerie moet nut GAE uitleggen

Ministerie moet nut
GAE uitleggenTen onrechte heeft het rijk geen luchthavenbesluit genomen over Groningen Airport Eelde, zo staat in een uitspraak van de Raad van State.


De Raad van State eist nu dat het minsterie van Infrastructuur uiterlijk 31 december 2024 wel een luchthavenbesluit neemt. Daarin moeten vragen beantwoord worden als: wat is het nut van Groningen Airport Eelde (GAE) voor de samenleving, hoe ziet de financiële toekomst er uit en wat zijn de gevolgen van de luchthaven voor het milieu?
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) is daarom blij met de uitspraak. VOLE had de zaak ook aangespannen. Sinds 2014 ontbreekt het aan een luchthaven-besluit voor Eelde. De uitspraak dwingt volgens VOLE het ministerie om klare wijn te schenken waarom GAE zou moeten voortbestaan en waarom het maatschappelijk nut ervan opwegen tegen de kosten en de overlast.
VOLE is al jarenlang zeer kritisch op het bestaan van de luchthaven in zijn huidige vorm. Het vliegverkeer zou overlast en milieuverontreiniging opleveren, veel geld kosten en weinig maatschappelijk nut hebben, bijvoorbeeld omdat Schiphol voor de noorderlingen vlakbij is.
Dat het ministerie nu met een luchthavenbesluit moet komen, geeft VOLE ook de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. De achtergrond dat GAE geen luchthavenbesluit heeft, is een nieuwe wet die een dergelijke voorziening noodzakelijk maakte. Voor GAE werd geregeld dat er een overgangsperiode van vijf jaar zou komen. Inmiddels zijn we tien jaar verder, maar door allerlei ontwikkelingen bij de luchthaven en recentelijk de coronacrisis is dit besluit er nog steeds niet gekomen, zo legde luchthavendirecteur Meiltje de Groot eerder uit.
Ophouden met dat getreuzel, zegt de Raad van State, in iets formelere bewoordingen. Als dat luchthavenbesluit er eind 2024 niet ligt, verbeurt het ministerie een dwangsom van 1000 euro per dag bij VOLE, met een maximum van 150.000 euro.
Nadat de afgelopen jaren is gebleken dat GAE het niet van lijnvluchten en dergelijke moet hebben, probeert de noorderlijke luchthaven zich te onderscheiden met initiatieven voor duurzaam vliegen. Zo zullen de lesvliegtuigen van de KLM vliegschool op Eelde over enkele jaren elektrisch worden aangedreven en veel minder geluid produceren. Ook komt er een electrolyser die waterstof gaat maken, met stroom uit de zonnepanelen op de luchthaven.
VOLE ziet dit als luchtkastelen. Vliegen op waterstof is pas over tientallen jaren een reële mogelijkheid, stelt de vereniging in een verklaring. En duurzaam vliegen begint niet bij de luchthavens, maar bij de bouwers van vliegtuigen, voegt zij er aan toe.

Klik hier om het persbericht van VOLE te bekijken