Nieuwe bekostiging Luchtverkeersleiding Luchthaven Eelde in problemen

Nieuwe bekostiging Luchtverkeersleiding
Luchthaven Eelde in problemen

 
Ruim vijf jaar geleden was al bekend dat de bekostiging van luchtverkeersleiding ging veranderen en dat iedere luchthaven zijn eigen verkeerstoren moest betalen. Niet alleen omdat de EU de concurrentie regels tussen luchthavens aanscherpt, maar ook omdat Schiphol en KLM niet langer wilden opdraaien voor de tekorten op sommige regionale luchthavens.

Plaatje GAE Groningerkrant.jpg

vliegveld Eelde

Staatssecretaris Mansveld heeft nu de Herziening van het Heffingenbeleid Luchtvaart naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit betekent voor Groningen Airport Eelde een kostenverhoging van ca. 2 miljoen per jaar.
     
Al in 2009 vroeg de Staatssecretaris van V&W de Alders-tafel advies uit te brengen over de mogelijkheden om luchthaven Eindhoven en Lelystad te gebruiken als overloop voor Schiphol. Nu is het dan zover.
    
Lelystad mag uitbreiden van Mansveld en eigenaar Schiphol gaat daar 90 miljoen in investeren. In 2018 gaat de luchthaven open.
    
Sinds de baanverlenging op Eelde doet GAE verwoede pogingen de passagiers-
aantallen op te krikken. De komst van Ryanair en Vueling in 2012, nog voor de baanverlenging, heeft de passagiersaantallen doen toenemen, maar na hun vertrek in 2013 en 2014 zijn de passagiersaantallen weer ingezakt.
    
Het is begrijpelijk dat GAE op dit moment wanhopige pogingen doet, publieke opinie en politiek te beïnvloeden. Eelde zou belangrijk zijn voor de economie van het Noorden, voor de werkgelegenheid, voor het zakenleven, etc. Het openbaar vervoer krijgt toch ook subsidie? Het zal niet helpen sluiting te voorkomen. Er moet te veel subsidie bij zonder dat daarvoor voldoende maatschappelijk draagvlak is.
    
We belanden nu in het eindspel voor GAE. Er wordt de laatste tijd heel veel onzin verkondigd over het belang van Eelde. Maar vijf regionale luchthavens in het kleine Nederland is te veel. Als Lelystad open gaat zullen de airlines van Eelde vertrekken naar de Flevopolder. Dit zal zich de komende drie jaar vrijwel zeker voltrekken.
    
Pijnlijk voor het Noorden, maar de luchtvaartmarkt trekt zich weinig aan van het optimistische business plan “Werelden Verbinden” van Groningen Airport Eelde.

U treft hierbij een factsheet aan met de belangrijkste gegevens over Groningen Airport Eelde.