Nog geen steun vliegveld

Nog geen steun vliegveld

. Staten in meerderheid tegen extra geld voor
  Groningen Airport Eelde

. Gedeputeerde Van der Tuuk wil nog geen voorschot
  nemen op steun

Assen  Provinciale Staten van Drenthe gebruikten de behandeling van het kritische rapport van de Noordelijke Rekenkamer over Groningen Airport Eelde (GAE) gisteren vooral om vast een voorschot te nemen op een discussie die nog moet komen. De Rekenkamer concludeerde onlangs dat het bijzonder moeilijk zal worden het vliegveld renderend te krijgen en dat dat mogelijk zelfs nooit het geval zou zijn.
    Dat rapport kwam enkele dagen nadat het vliegveld zelf een optimistische businesscase presenteerde, waarin sprake is van een groei van het aantal reizigers richting 600.000 in de toekomst. Daaraan verbond directeur Marco van de Kreeke wel een cruciale voorwaarde. Hij verlangt een nieuwe kapitaalsinjectie van een miljoen euro van de vijf aandeelhouders, de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo.
    Al in de eerste termijn liet woordvoerder Eddy Veenstra van de grootste coalitiepartij PvdA weten dat hij daar niets voor voelt. "Laten we nu eerst maar eens kijken hoe het vliegveld zich ontwikkelt." Drie fracties, CDA, PVV en VVD, lieten doorschemeren wél open te staan voor een dergelijk verzoek. Ze vinden het vliegveld onmisbaar voor Noord-Nederland. "Het is infrastructuur en infrastructuur kost nu eenmaal geld", zo stelde PVV’er Nico Uppelschoten. De drie fracties vormen met elkaar net geen meerderheid.
    Of een eventueel steunverzoek op medewerking van Gedeputeerde Staten kan rekenen wilde Gedeputeerde Ard van der Tuuk (PvdA) nog niet prijsgeven. Hij denkt dat die vraag in februari op zijn vroegst aan de orde kan komen als het businessplan van GAE geagendeerd wordt. Voor die tijd moet ook een maatschappelijke kosten/baten-analyse zijn uitgevoerd.
    Vrijwel alle fracties waren zeer kritisch over het proces dat leidde tot het verlengen van de start- en landingsbaan, in navolging van de Rekenkamer. Die concludeerde dat de Staten te weinig informatie kregen om een goede afweging te maken en zich ddels baseerden op onjuiste of verouderde gegevens. "We zijn met een kluitje in het riet gestuurd" stelde Veenstra.

Klik hier voor een videoverslag van de Commissie vergadering Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van Provinciale Staten Drenthe (Klik op agenda punt 7. Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde; rapport Noordelijke Rekenkamer van 10 oktober 2013)