Onderhandeling vliegveld Eelde en VOLE mislukt

Onderhandeling vliegveld Eelde en VOLE mislukt

 

EELDE – De tweede poging om afspraken te maken tussen Groningen Airport Eelde, de Milieufederatie en de Vereniging Omwonenden VOLE is mislukt. Op het laatste moment wilde VOLE de provincie als gesprekspartner aan tafel, terwijl dat van meet af aan nooit de bedoeling is geweest.

Albertine van Vliet-Kuiper, die door de provincie Drenthe was aangesteld als onafhankelijk bemiddelaar is diep teleurgesteld, vooral in VOLE. "Een betere positie aan de onderhandelingstafel hadden ze niet kunnen krijgen. Er was een prachtig model waarbij iedere partij als één aan tafel zou zitten." Volgens Van Vliet-Kuiper stonden de partijen dicht bij een oplossing.

Ook gedeputeerde Sipke Swierstra die het dossier van zijn voorganger Rob Bats heeft overgenomen is uitermate teleurgesteld. Hij noemt het mislukken van de onderhandelingen tussen de partijen een gemiste kans. "De omwonenden zijn de dupe, want die zitten met de situatie dat partijen er niet uitkomen, die zeggen dat ze iets goed willen doen voor de omwonenden en de luchthaven."

Jan Wittenberg van VOLE wilde graag de provincie aan tafel omdat "de provincie een bredere belangen-afweging kan maken met betrekking tot de milieu-aspecten." Wittenberg zegt dat het vanaf het begin af aan is gegaan over convenant met de provincie."

Van een vertragingstactiek is volgens Wittenberg geen sprake: Als er vertraagd wordt dan komt dat door mevrouw Van Vliet die er vijf maanden over heeft gedaan om er achter te komen dat de provincie een gesprekspartner moet zijn. 

Klik hier om het RTV Drenthe Nieuws te bekijken
[Onder dit nieuws-item van RTV Drenthe staan drie radio-interviews met Albertine van Vliet-Kuiper, Sipke Swierstra en Jan Wittenberg (namens VOLE)
die u kunt beluisteren door op desbetreffende koppeling te klikken, red.]


Commentaar VOLE

RTV Drenthe schrijft "dat VOLE op het laatste moment de provincie als gesprekspartner aan tafel wilde, terwijl dat van meet af aan nooit de bedoeling is geweest". 
Dat is volstrekt onjuist. Het is ons een raadsel waar RTV Drenthe zich op baseert. 
Vanaf het eerste begin is de deelname van de provincie aan het convenant uitgangspunt geweest voor VOLE. Het convenant rond vliegveld Eindhoven stond toen al op hoofdlijnen model. 
Iedereen kan dit nalezen de inspraakbijdrage van 10 maart ( [zie de in rode letters gestelde tekst helemaal onderaan de drie gecombineerde artikelen, red.]). Ook in ons gesprek met de Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar op 11 maart heeft VOLE hierop gewezen. In de eerste zin van onze inspraakbijdrage wordt Eindhoven reeds genoemd. De rol van de overheid wordt vier maal benadrukt. 
Niet voor niets:  De deelname van de provincie aan het convenant Eindhoven wordt in brede kring gezien als een van de succesfactoren.

Dat mevrouw Albertine van Vliet diep teleurgesteld is, is jammer, maar dat heeft ze toch vooral aan zichzelf te danken. Op herhaalde verzoeken van VOLE om ook de provincie aan tafel uit te nodigen heeft ze nooit een bevredigend antwoord gegeven.
 
Gedeputeerde Sipke Swierstra noemt het mislukken van de onderhandelingen tussen de partijen een gemiste kans. Hij zegt; "de omwonenden zijn de dupe". Dit suggereert op z’n minst dat er maatregelen mogelijk zijn die de overlast nu al kunnen beperken, maar die niet genomen worden. Waarom niet? zo vraagt VOLE zich af.