Persbericht 7-1-2016: Onderzoek overlevingskansen luchthaven Eelde

kleurenlogo.jpgVereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

‘voor de kwaliteit van de leefomgeving’

 

  www.vole.nl


Persbericht 7-1-2016Onderzoek overlevingskansen luchthaven Eelde

 

Bij de provincie Groningen en Drenthe is het besef doorgedrongen dat luchthaven Eelde afstevent op een mogelijk faillissement. De opening van Lelystad in 2018 voor vakantieverkeer alsmede de kosten van de luchtverkeersleiding van 2 miljoen zullen de luchthaven de das om doen. Dit staat te lezen in het ‘Procesplan Strategische verkenning Toekomst Groningen Airport Eelde’. De gemeenteraden van Groningen, Assen en Tynaarlo en de provinciale Staten van Groningen en Drenthe ontvingen vandaag dit plan ter kennisname. De uitkomsten van het onderzoek worden nog verwacht voor de zomer.

De Gedeputeerden van Groningen en Drenthe trekken hiermee de regie over GAE naar zich toe. De directie van GAE en de Raad van Commissarissen mogen alleen op verzoek adviseren. Het businessplan van GAE "Werelden Verbinden” dat in 1013 is vastgesteld is kennelijk beleefd terzijde geschoven. De prognose, die in dit businessplan staat, wordt niet gehaald, geeft men nu toe: “Op korte termijn is waarschijnlijk sprake van verslechtering van het resultaat wat betekent dat het onzeker is of het in het Strategisch plan beschreven omslagpunt in 2016 wordt gehaald.”… ”De opbrengsten zullen nauwelijks groeien. En dat terwijl het kostenniveau geleidelijk stijgt. De liquiditeitspositie van de vennootschap neemt daardoor sneller af dan verwacht”.

Inmiddels staan er grote vraagtekens bij de levensvatbaarheid van lijndiensten op een hub-luchthaven. GAE heeft zo’n verbinding de laatste jaren voortdurend naar voren gebracht als de redding van de luchthaven. Maar de aangekondigde verbinding met Kopenhagen wil maar niet van de grond komen. GAE verdient bovendien minder aan overige activiteiten zoals de luchtvaartscholen. Vermeld zijn “het faillissement van Stella Aviation en de Dutch Flight Academy en verminderde activiteit van de KLM luchtvaartschool.”
De analyse van maatschappelijke kosten en baten die GAE in 2003 heeft laten maken moet opnieuw gemaakt worden. Kennelijk spreekt het niet meer vanzelf dat de luchthaven maatschappelijk rendeert. De voorgenomen Strategische Verkenning zal een aantal scenario’s moeten opleveren. Behalve de gebruikelijke scenario’s van groei en krimp, houdt men nu nadrukkelijk ook rekening met de mogelijkheid van een faillissement.

Volgens de nieuwe luchtvaartwet (RMBL) had al in 2014 een nieuw luchthavenbesluit voor Eelde vastgesteld moeten zijn. Zo’n luchthavenbesluit vereist een deugdelijke bedrijfseconomische onderbouwing voor een periode van tien jaar. Deze is nodig doordat een luchthaven nu eenmaal beperkingen oplegt aan het gebruik van gronden in zijn omgeving, en doordat het bedrijf bovendien impact heeft op milieu. Het businessplan "Werelden Verbinden" is kennelijk ongeschikt als onderbouwing. GAE is er dus niet in geslaagd een deugdelijke bedrijfseconomische onderbouwing te leveren. Dat is de reden waarom GAE een aanvraag heeft ingediend. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu oefent nu druk uit op de gedeputeerde om werk te maken van de wettelijke vereisten.

Eindelijk geven de provincies Groningen en Drenthe nu toe wat VOLE al tien jaar geleden naar voren heeft gebracht in de procedure baanverlenging, namelijk dat de luchthaven geen toekomst heeft voor grote toestellen. De baanverlenging heeft niets opgeleverd. Maar de verlenging heeft wel meer dan 30 miljoeneuro gekost plus 50 hectare waardevol landschap die eraan zijn opgeofferd.
Curieus in dit plan voor de Strategische Verkenning is dat er wordt “geleerd van het verleden maar niet teruggekeken”. Dit kunnen we opvatten als een nette manier om af te komen van GAE in zijn huidige vorm. De bestuurders dekken zich bij voorbaat in tegen de kritiek die zal losbarsten als ze niets doen. Want niet doen leidt ongetwijfeld tot het faillissement en een koude sanering. Het valt te prijzen dat men tenminste besloten heeft het daarop niet te laten aankomen.

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) 7-1-2016

Bijgevoegd: Strategische Verkenning Toekomst Groningen Airport Eelde 5-1-2016 (zoals gestuurd aan de leden van de gemeenteraden van Groningen Assen en Tynaarlo en provinciale Staten van Groningen en Drenthe)

Klik hier om bovenstaand stuk te bekijken