Persbericht: Misbruik belastinggeld door KLS, Rijk betaalt KLM-vliegopleiding, afgestudeerden werkloos

 Hieronder een brief van VOLE aan de vaste Tweede Kamer Commissie voor I&W over misbruik van belastinggeld door KLS: Rijk betaalt KLM-vliegopleiding, afgestudeerden vrijwel zeker werkeloos.

Zie ook: Werkloze piloten slepen ABN Amro voor rechter: ‘Lening als molensteen om nek’

Het aantal vliegbewegingen op Groningen Airport Eelde is in 2020 met ruim 23% gestegen ten opzichte van 2019, waarbij 70% van alle vliegbewegingen afkomstig is van lesvluchten.
Ondanks een enorme toename van het aantal lesvluchten vorig jaar en dit jaar claimt de KLM-vliegschool omzetverlies en ontving 1,5 miljoen euro subsidie.
De toename van lesvluchten veroorzaakt een enorme toename van overlast voor de duizenden inwoners van de dorpen rond Eelde.
De gefuseerde vliegschool vliegt rond met zwaar verouderde lood-, stikstof- en CO2-uitstotende toestellen, die gemiddeld meer dan 20 jaar oud zijn.

Met vriendelijke groet,
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Ir. Jan Wittenberg                          Dr. Harold van Dijk
voorzitter                                     secretaris
06 29176236


kleurenlogo.jpg         Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

‘voor de kwaliteit van de leefomgeving’

www.vole.nl

Aan de leden van de vaste Tweede Kamer Commissie voor I&W

RE: Misbruik belastinggeld door KLS, Rijk betaalt KLM-vliegopleiding, afgestudeerden vrijwel zeker werkloos

Onnen / Yde, 28-5-2021

Geacht Kamerlid,

Wij informeren u over het misbruik van belastinggeld door KLM, de grootste ontvanger van NOW subsidies in Nederland.

De KLM Flight Academy (KLS) ontving ruim 1,5 miljoen euro NOW subsidie. Niet omdat het bedrijf KLS minder inkomsten had maar omdat het moeder bedrijf KLM minder omzet had door de corona crisis:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/03/beantwoording-vragen-van-het-lid-van-raan-pvdd-over-de-activiteiten-van-de-klm-flight-academy

De vraag naar piloten is sterk gedaald en zal nog verder dalen. Veel piloten zijn werkloos en zullen dat blijven. Toch worden jonge mensen aangemoedigd de vliegopleiding te volgen, zo lezen wij op de website van KLM Flight Academy (https://klmflightacademy.nl/opleiding/kosten-financiering/):

  1. Financieringszekerheid
    De strekking hiervan is dat wanneer je binnen 5 jaar na afstuderen geen baan als  verkeersvlieger bij KLM is aangeboden je volledige studieschuld zal worden afgelost.
     
  2. Zelfstandige financiering
    Er is geen noodzaak voor financiële zekerheden vanuit ouders of derden.

    Je kan de financiering geheel zelfstandig afsluiten.

Ook nu er nog geen financiering beschikbaar is starten we wel met nieuwe klassen. In deze gevallen wordt de student eerst een tijdelijk opleidingscontract aangeboden. Dit contract is ter overbrugging tot het moment dat er een financiering beschikbaar is. De strekking van dit contract is dat KLM Flight Academy de opleidingskosten tot het moment van een beschikbare financiering tijdelijk namens de student voor haar rekening neemt, zonder dat de student direct een financiële verplichting aangaat.


Op het moment dat er een dekkende financiering komt wordt de student een financierings-aanbod gedaan. De student kan dan alsnog de keuze maken om wel of niet akkoord te gaan met dit aanbod. Indien de student niet akkoord gaat met dit aanbod en de opleiding niet met eigen middelen kan bekostigen, verlaat de student de opleiding.

Banken willen deze opleiding niet meer financieren omdat ze een groot risico lopen hun geld nooit meer terug te zien. Maar nu doet KLM dit zelf, er is immers genoeg geld. Mede dankzij de NOW subsidies.
De luchtvaart verkeert nog jaren in een penibele situatie. International Air Transport Association  (IATA) topman Walsh waarschuwt in de media dat de luchtvaart kleiner blijft na de corona crisis:
https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/iata-topman-walsh-luchtvaartsector-kleiner-na-de-coronacrisis

Analisten van   Bank of America schrijven “France-KLM zal nog meer maatregelen moeten treffen om de balans verder op orde te krijgen, ondanks dat de boekingen stijgen nu de coronamaatregelen worden teruggeschroefd”.
https://www.iex.nl/Nieuws/720499/Beursblik-nieuwe-maatregelen-Air-France-KLM-nodig.aspx

De KLM directie gaat voorbij aan deze nieuwe realiteit en leidt nog evenveel piloten per jaar op als voor de corona crisis, want waarom minder opleiden als dit op kosten van de staat kan.

Als gevolg van de constructie die Flight Academy heeft opgetuigd, kunnen studenten zelfs een opleiding starten en er na een jaar mee ophouden zonder dat ze het een cent kost. Ze kunnen dan de vliegopleiding bij een andere vliegschool voortzetten.
Als de leerling de financiering accepteert en na 5 jaar geen baan bij KLM heeft gekregen (hetgeen te verwachten is), dan wordt de schuld kwijtgescholden.

En wie draait voor deze kosten op? De KLM en dus eigenlijk de belastingbetaler. Ook zuur voor alle andere studenten in Nederland die demonstreerden tegen het leenstelsel. Een luxe kwijtscheldingsregeling bij werkloosheid zit er voor hen niet in.

Met vriendelijke groet,
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Ir. Jan Wittenberg                          Dr. Harold van Dijk
voorzitter                                     secretaris