Persbericht: Vervanging Barons aan de orde tijdens bezoek Joop Atsma aan Groningen Airport Eelde

kleurenlogo.jpg
    Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

                       

‘voor de kwaliteit van de leefomgeving’

   
  www.vole.nl
Persbericht
21-2-2011
 
Geachte redactie,
 
De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde verwelkomt staatssecretaris Joop Atsma bij zijn bezoek aan Groningen Airport Eelde morgen 22 februari. Dit is een uitstekende gelegenheid om te spreken over reductie van de geluidshinder die de Barons van de KLM luchtvaartschool nog steeds veroorzaken.
 
In de Luchtvaartnota van de regering staat over Groningen Airport Eelde: "Het Rijk wil dat de luchthavenexploitant in overleg treedt met de lesscholen en met plannen komt om de geluidsbelasting en de geluidshinder van de vliegtuigen zoveel mogelijk te beperken."
Nu de Luchtvaartnota door de Tweede Kamer is aangenomen, staat helemaal niets dit overleg in de weg, en ligt voor de hand dat de staatssecretaris en de directie van GAE concrete afspraken maken over de beperking van de geluidshinder. Niet alleen de omwonenden, maar ook de Tweede Kamer rekent daarop.
 
VOLE verwacht dat directeur Hillen aan de staatssecretaris gaat vragen om de KLM op te dragen de verouderde en lawaaiïge Barons Beechcrafts te vervangen.
Deze mooie omgeving moet eindelijk verlost worden van de herrie, die deze lestoestellen in de wijde omgeving veroorzaken. De omwonenden zullen de staatsecretaris dankbaar zijn als hij dit voor elkaar weet te boksen.
 
Hoewel inmiddels ook menig Tweede Kamerlid twijfelt aan de ‘nationale betekenis’ van de Luchthaven Eelde, blijft het Rijk voorlopig wel het bevoegd gezag over de luchthaven. De staatssecretaris kan daardoor gewoon regels opleggen met betrekking tot het gebruik van de luchthaven en deze verouderde lawaaimakers verbieden. Maar hij kan natuurlijk ook even de KLM-directie bellen om hen te herinneren aan de toezegging van meer dan tien jaar geleden, toen de KLM luchtvaartschool zelf al aangaf de lestoestellen verouderd te vinden.
 
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
nadere informatie 050 3183360
 
Noot voor de redactie: Bijgaande cartoon is van de hand van Wietske Jonker-ter Veld. Zij heeft toestemming gegeven voor publicatie bij media-aandacht voor de geluidshinder door de lestoestellen van de KLM luchtvaartschool.
 
 
09 KLS en Barons.jpg