Persbericht VOLE: Luchtvaartnota biedt geen oplossing voor luchthaven Eelde, GAE moet z?n eigen broe

Afgelopen vrijdag 21 november heeft de ministerraad ingestemd met de Luchtvaartnota 2020-2050. Daarmee heeft het kabinet de koers voor de ontwikkeling van de luchtvaart in de komende dertig jaar aangegeven. Voor luchthaven Eelde betekent dit het volgende:

De visie, strategie en toekomst van luchthaven Eelde zoals deze in september door de GAE directie gepresenteerd werd, is binnen 2 maanden in de prullenbak beland. De minister geeft in de luchtvaartnota aan dat er geen geld voor Eelde komt.
De systeemgedachte vindt de minister wel leuk klinken. Dus luchthavens mogen samen in overleg over wie zich nou precies waar in specialiseert en de minister wil hier ook nog wel in bemiddelen.

De luchthaven moet een nieuw luchthavenbesluit aanvragen en dit moet tot stand komen in goed overleg met omwonenden en overige belanghebbenden. “Randvoorwaarde hierbij is in ieder geval dat de negatieve effecten van de luchtvaart op mens en natuur moeten verminderen”. Belangrijkste: dit nieuwe luchthavenbesluit moet voorzien zijn van een dekkende exploitatie. Hoeveel belastinggeld ging ook al weer naar Eelde? Sinds 2000 was het tekort een miljoen per jaar, vorig jaar vier miljoen, dit jaar vijf miljoen. Volgens de directie is jaarlijks structureel 6 tot 8 miljoen belastinggeld nodig voor “een gezonde exploitatie”.

De directie van GAE had vurig gehoopt dat de regering in de luchtvaartnota toezeggingen zou doen om de luchthaven te redden van de naderende ondergang. Maar helaas voor de luchtvaartlobby, GAE krijgt op alle punten nul op het rekest.

De regering schrijft dat er geen (juridische) mogelijkheden zijn voor het verdelen van verkeer over de luchthavens. Dus exit het hele idee van een luchthavensysteem waar GAE al een jaar mee leurt. “Het kabinet ziet luchthavens als zelfstandige ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van hun activiteiten”. “Structurele rijksbijdragen zijn derhalve niet aan de orde”. Het is de minister niet ontgaan “dat de provincies zich niet houden aan de Europese regels voor staatssteun en financiële injecties niet melden bij de Europese Commissie”.

Verder is het in de luchtvaartnota nogal zoeken naar specifieke vermeldingen over GAE. Kennelijk is Eelde het noemen niet waard. In haar reactie op de zienswijzen stelt het kabinet: “Sluiting van de luchthaven Groningen Airport Eelde is wat betref het kabinet niet aan de orde, zo lang er een plan ligt voor de exploitatie van het luchthaventerrein”. Maar dat is nu juist het probleem: een deugdelijk plan voor exploitatie zonder bijdragen van het Rijk is er op dit moment niet. En dat lijkt ook een schier onmogelijke opgave.
De functies die de voor de luchthaven zijn bedacht zoals het testen van drones, elektrisch vliegen, luchtvaartschool en traumahelikopter brengen samen maar een paar ton op. En het openhouden van zelfs een sterk afgeschaald vliegveld kost nog steeds vele miljoenen per jaar.

De aandeelhouders moeten dus de onderneming GAE vragen hoe zij het luchthaventerrein kostendekkend gaat exploiteren. En als daar geen antwoord op komt, kunnen de aandeelhouders besluiten wat ze dan wel met de gronden willen gaan doen.

“Mocht het terrein niet meer als luchthaven worden gebruikt en er geen concreet zicht op een doorstart zijn, dan ontstaat er een nieuwe situatie’ schrijft de minister. Nogal wiedes: als de exploitatie is beëindigd, kan de gemeente Tynaarlo beslissen wat er met de grond gaat gebeuren.