Persbericht VOLE: Uitspraak Raad van State maakt baanverlenging mogelijk

kleurenlogo.jpgVereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde

                          ‘voor de kwaliteit van de leefomgeving’

 www.vole.nl

Persbericht VOLE: Uitspraak Raad van State maakt baanverlenging mogelijk
Politiek nu aan zet om sluiting GAE te voorkomen

Allereerst feliciteren wij het vliegveld met deze uitspraak. Het vliegveld is in 1986 begonnen met het plan voor de baanverlenging. Deze uitspraak is dan -na meer dan 25 jaar! – wel een mijlpaal en een felicitatie waard. Nu is het aan de Noordelijke politici om te beslissen hoe ze verder willen met dit vliegveld. Want sinds 1986 is de situatie natuurlijk ingrijpend veranderd.
De baanverlening gaat ruim €30 miljoen kosten, €6 miljoen meer dan men van het Rijk heeft gekregen. Daardoor worden de reserves van het vliegveld uitgeput. Dit jaar stopt de exploitatiesubsidie en het vliegveld moet vanaf 2015 zelf de kosten van de verkeersleiding van €4 miljoen per jaar betalen.
Zal de ‘Noordelijke politiek´ besluiten €4 á 5 miljoen per jaar bij te passen om het vliegveld open te houden?  En mag dit van ‘Brussel’? Zo niet, dan beslist men in feite dat het vliegveld over enkele jaren dicht gaat. Dan is de €30 miljoen van de baanverlenging in ieder geval weggegooid geld. Bovendien is dan voor niets 50 hectare Drents landschap voorgoed vernietigd.
De politici moeten nu eerst beslissen of ze de verliezen bij willen passen. Daarbij moeten zij rekening houden met actuele ontwikkelingen, zoals de kosten van de luchtverkeersleiding, de bevolkingskrimp in het Noorden [1] en de teruglopende chartermarkt.
Het passagiersaantal op Eelde nam de laatste 3 jaar af met 25%. Voornaamste oorzaak is de structurele teruggang van de chartermarkt (95% van GAE ’s passagiers). Andere regionale luchthavens hebben zich volledig hersteld sinds 2008 [2]. In 2011 telde Eelde 46.000 vertrekkende passagiers (excl. transit). In 2008 waren dat er 60.000. De kosten voor de samenleving zijn 5 miljoen per jaar. Dat komt dus neer op een subsidie van 100 euro per ticket.
Zonder hernieuwde overheidssteun is het snel afgelopen met GAE. VOLE kan zich niet voorstellen dat politici in deze tijd van bezuinigingen op onderwijs, sociale voorzieningen, natuur, kunst en cultuur wel geld uittrekken voor een vliegveld, waarvan lang niet vaststaat dat het überhaupt kan overleven.
VOLE dringt er op aan dat de Noordelijke Rekenkamer [3] het aangekondigde onderzoek naar GAE zo snel mogelijk uitvoert. De Provinciale Staten van Drenthe en Groningen doen er goed aan de uitvoering van de baanverlenging op te schorten totdat de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn. De uitvoering van de baanverlenging kan toch niet starten voor het winterseizoen 2012/2013. Dan kan het onderzoek van de Rekenkamer klaar zijn.
De baanverlenging zien wij als vergelijkbaar met de kolencentra in de Eemshaven, een project waarvan inmiddels iedereen zegt: “met de kennis van nu zouden we er nooit aan beginnen”. Gelukkig is er een groot verschil, met de baanverlenging is nog niet begonnen.
VOLE dringt al jaren aan op een bedrijfsplan waarin GAE de tering naar de nering zet. Alleen op die manier kan het vliegveld voor het Noorden behouden blijven. Het vliegveld is handig voor vakantiecharters en zakenvluchten en goed voor het imago van het Noorden. VOLE is daar niet tegen. Een bescheiden vliegveld hoeft immers de kwaliteit van het leefmilieu niet aan te tasten.
Samenvattend: als de ´Noordelijke politiek´ geen besluit neemt vóór nieuwe steun aan GAE, dan komt dat neer op het besluit om de luchthaven over enige jaren te sluiten. De €30 miljoen van de baanverlenging is dan weggegooid geld en er zal voor niets 50 hectare Drents landschap voorgoed vernietigd zijn.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

 


[1] De bevolking in Noord Nederland nam in 2011 af met 4%.
Zie: www.economieinhetnoorden.nl. Deze krimp is een structurele ontwikkeling die niet is verwerkt in de ‘prognose’ van GAE, evenmin als de structurele afname van de chartermarkt en de kosten van de luchtverkeersleiding.[2]
Eindhoven -bijvoorbeeld- had ook een teruggang in charterpassagiers van 25% in 2008, 2009, 2010, maar ging desondanks per saldo toch met 31% omhoog.[3]
Zie www.noordelijkerekenkamer.nl/onderzoeksprogramma 2012-2013

[Kies onderzoeksprogramma 2012-2013 in de lijst]
Klik om het NOS-item over het doorgaan van de baanverlenging te bekijken
Klik hier om nieuws-item van de baanverlenging op het journaal te bekijken 
[Het gaat om het journaalfragment van 13.50-15.58 minuten]