Rekenkamer: ‘Groningen Airport Eelde niet kostendekkend’

Rekenkamer: ‘Groningen Airport Eelde
niet kostendekkend’

Foto GAE RTVNoord.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto: Herald Veenstra / 112 Groningen

Een kostendekkende exploitatie van Groningen Airport Eelde is niet, of pas op zeer lange termijn mogelijk. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in een onderzoek naar de provinciale betrokkenheid bij het vliegveld.

Vernietigend oordeel
In het onderzoek wordt een vernietigend oordeel geveld over de rol van de provinciebesturen van Groningen en Drenthe. Volgens de rekenkamer hebben de provinciebesturen de ogen gesloten voor de economische realiteit.

Daarbij gaat het om een dunbevolkt achterland en concurrentie van nabij gelegen vliegvelden, zoals dat van Lelystad. De rekenkamer concludeert dat, als gevolg daarvan, het heel lastig wordt het vliegveld rendabel te maken.

Verwijt: Geen kosten-batenanalyse
De provinciebesturen wordt verder verweten dat zij bij de overname van de aandelen van het Rijk, geen maatschappelijke kosten-batenanalyse hebben gemaakt. De rekenkamer vindt verder dat de provincies te weinig controle op de directie van het vliegveld uitoefenen. Ook Provinciale Staten zijn niet goed geïnformeerd.

In een reactie laten Gedeputeerde Staten van beide provincies weten dat ze uitgegaan zijn van een reëel groeiperspectief. De provincies gaan niet in op de sombere toekomstperspectieven van de rekenkamer. Het onderzoek is maandagavond aan Provinciale Staten van beide provincies aangeboden.

Klik hier om een video met Ad Nijhuis (Noordelijke Rekenkamer) en Jan Wittenberg te bekijken

Klik hier om een interview met Ad Nijhuis en Eddy Veenstra (PvdA-fractie Provinciale Staten Drenthe) voor RTVDrenthe te beluisteren