Statenfracties over informatie Groningen Airport Eelde: ‘Een aanfluiting’

Statenfracties over informatie Groningen Airport Eelde: ‘Een aanfluiting’

 

Verschillende fracties in Provinciale Staten zijn teleurgesteld over de presentatie die de top van Groningen Airport Eelde dinsdag hield. In plaats van dieper op de acht scenario’s in te gaan, kregen ze te horen dat ze het visiedocument nog toegestuurd krijgen.

De verschillende fracties in Provinciale Staten hadden verwacht bijgepraat te worden over de opgestelde scenario’s. Maar in plaats van een inhoudelijke avond, kregen ze vooral op globale lijn de toekomstvisie te horen.

‘Het bleef bij algemeenheden’
‘Het was een aanfluiting’, zegt Dries Zwart (Partij voor het Noorden. ‘Er werden verschillende tijdstippen gecommuniceerd over de avond, de scenario’s zelf werden niet besproken en het bleef bij algemeenheden. We moeten nu zelf het visiedocument nog doorlezen, omdat we het nog niet hebben ontvangen. Dit was absoluut niet boeiend.’

Volgens de verschillende statenfracties van GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en de VVD is het vooral afwachten wat er gaat gebeuren.

‘Je gaat er toch met een bepaalde verwachting naar toe’, zegt Fredric Geijtenbeek (ChristenUnie). ‘We hadden wel iets meer willen horen dan dit.’

Pascal Roemers (PvdA): ‘We hebben eigenlijk niet zoveel nieuws gehoord, de scenario’s zijn voor ons nog helemaal niet helder.’ Robert de Wit (CDA): ‘Ik heb in de presentatie echt dingen gemist. We zijn niet veel wijzer geworden over het hoe en wat.’

Investeringsplan
Meest inhoudelijke opmerking waar Groningen Airport Eelde-topman Bart Schmeink mee kwam was de vraag om het resterende bedrag, zo’n 25 miljoen euro, uit het investeringsplan van 46 miljoen, dat de aandeelhouders in 2016 hadden vastgesteld, beschikbaar te blijven houden voor de luchthaven.

Geen uitgemaakte zaak
Voor GroenLinks is dat geen uitgemaakte zaak. ‘We hebben in het coalitieakkoord afspraken gemaakt over Groningen Airport Eelde. Om dit geld te heralloceren, wat de directie van de luchthaven ons nu vraagt, hebben we geen afspraken gemaakt. Maar voor ons is dat zeker geen uitgemaakte zaak.’

De VVD, een van de andere coalitiepartijen, ziet dat anders. ‘Zoals ik er nu naar kijk is dat een optie. Maar dat zal vast niet zonder slag of stoot gebeuren.’

De rest van de partijen wil eerst de scenario’s doorspitten, om over het herbestemmen van het geld een oordeel te vellen.