Uitspraak Raad van State over baanverlenging uitgesteld

Uitspraak Raad van State over baanverlenging uitgesteld
 

 
De Raad van State heeft op 15-12-2011 laten weten dat de termijn voor het  doen van een uitspraak over -ondermeer- de baanverlenging met 6 weken is verlengd. Een reden voor het uitstel wordt niet genoemd.  We verwachten de uitspraak nu op woensdag 25 januari.
 
De uitspraak waarop wij nu wachten betreft het zogenaamde Aanwijzingsbesluit. Hierin zijn de baanverlenging geregeld, maar ook de geluidzones, de openingstijden, etc..
De procedure kent een lange geschiedenis. Al in 1986 heeft het vliegveld een plan gemaakt om de baan te verlengen. Na lang overleg tussen de diverse betrokken overheden heeft GAE in 1992 een aanvraag ingediend. In 1997 is daarop het A-besluit  ter inzage gelegd.
In 2003 heeft de Raad van State voor het eerst uitspraak gedaan en vernietigde het A-besluit.
 
Het heeft daarna tot 2006 geduurd voordat de minister een nieuwe beslissing op de bezwaarschriften had genomen. Over de beroepen tegen deze beslissing heeft de Raad van Staten zich in juni 2008 uitgesproken. Deze uitspraak leidde ertoe dat de Minister eind 2008 aan ‘Brussel’ goedkeuring vroeg voor de staatssteun t.b.v. de baanverlenging. In november 2009 heeft de Europese Commissie uitsproken dat de subsidie voor de baanverlenging geoorloofd is, maar dat nog nader onderzoek wordt gedaan naar de exploitatiesubsidie.
 
In februari 2010 besliste de Minister opnieuw over de bezwaarschriften. Tegen deze beslissing hebben vijf appelanten, waaronder VOLE, beroep ingesteld. De Raad van State heeft deze beroepen op 3 november j.l. behandeld. Hierbij kwam een groot aantal zaken aan de orde, zoals:
–    de nog niet goedgekeurde exploitatiesteun
–    de overtrokken prognoses
–    de teruglopende passagiersaantallen
–    de foutieve berekening van het aantal ernstig gehinderden
–    de ontheffing van Flora en Faunawet; etc, etc.
 
De Raad van State buigt zich dus nog over deze zaken.