VERSLAG PRESTATIES GAE IN 2018 EN VOORUITZICHT 2019

VERSLAG PRESTATIES GAE IN 2018 EN VOORUITZICHT 2019

Hieronder de CBS cijfers over 2018 vergeleken met 2017. Als je alleen naar de passagiersaantallen kijkt, is er sprake van een toename van 201.786 in 2017 naar 228.698 passagiersbewegingen in 2018. Een stijging met 26.912 ofwel 13,3% omhoog.

Om te begrijpen of dit positief is of twijfelachtige groei, is het nodig naar de details te kijken en onderscheid te maken tussen charters en lijndiensten en verder naar het aantal vluchten dat nodig is om deze passagiers te vervoeren.

CHARTERS

Bij de vakantievluchten is er een daling van 4.550 passagiers ofwel 3,84%. De charters vertonen over de jaren heen een lichte daling die samenhangt met het aantal vliegbewegingen dat daalt van 1.439 in 2017 naar 1.287 in 2018, een daling van 10,5%. Dat de passagiersaantallen niet in gelijke mate afnemen komt omdat de bezettingsgraad op charters is verbeterd. Er zijn ook meerdere tussenlandingen geschrapt. Alleen Corendon heeft nog een tussenlanding op Maastricht. Charters vormen een stabiele factor waar echter geen groei in zit en ze leveren onvoldoende passagiers om het voortbestaan van de luchthaven te garanderen.

LIJNDIENSTEN

De passagiersgroei op lijndiensten is stormachtig van 83.356 in 2017 naar 114.818 in 2018. Een stijging met 31.462 passagiers ofwel 37,7%. Het aantal vliegbewegingen op lijndiensten neemt toe van 1.989 in 2017 naar 3.148 in 2018. Een groei met 1.159 vliegbewegingen ofwel 58,3%. Echter, de groei van passagiersaantallen blijft achter bij de groei van het aantal vluchten. In onderstaande tabel is te zien dat de gemiddelde bezetting over 2018 neerkomt op 36 passagiers per toestel. Het gaat dan om toestellen met 180, 70 of 50 stoelen.

De te lage bezettingsgraad verklaart het afhaken van Nordica die op Kopenhagen en München vloog. Ook Flybe heeft het aantal vliegbewegingen van ca. 1.600 in 2018 teruggebracht naar 1.300 in 2019 door onvoldoende passagiers.

In het gat dat Nordica achterlaat is de kleine airline AIS gesprongen. Met een toestel met 18 zitplaatsen kan AIS goed zijn voor ca. 15.000 passagiers per jaar. Voor een overstap naar intercontinentale lijnen op Kopenhagen is de verbinding niet geschikt. Er zijn geen overeenkomsten met de intercontinentaal vliegende maatschappijen waardoor doorverbinding onzeker is en reizigers twee tickets moeten kopen met alle risico’s van dien.

Voor de toekomst van GAE is de situatie uiterst somber omdat het investeringsscenario waar 46 miljoen voor is uit getrokken, is gebaseerd op deze hub-verbindingen.

Door een afname van het aantal passagiers en vliegbewegingen en kleinere toestellen van AIS, stevent GAE af op een verlies van ca. 1 mln in 2019 nog afgezien van de 3 mln die de aandeelhouders jaarlijks bijdragen voor de Nedab kosten (security en brandweer).

Tabel resultaten GAE 2019.jpg