VOLE: Andere mediator

 
VOLE: Andere mediator

 Convenant over vliegveld lijdt schipbreuk nog vóór onderhandelingen
Omwonenden: Mevrouw Van Vliet drijft te veel haar eigen zin door
Bemiddelaar: Dit is echt ongelooflijk jammer

Eelde  Nog vóór de onderhandelingen over een convenant rond Groningen Airport Eelde zijn begonnen, zijn ze mislukt. De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) is het niet eens met de aanpak van de onafhankelijke mediator Albertine van Vliet-Kuiper.
    Tot het sluiten van een convenant werd in maart besloten. Het was de bedoeling door middel van sluitende afspraken, onder regie van Van Vliet-Kuiper, te komen tot een vliegveld dat tot in lengte van jaren in harmonie met zijn omwonenden zou kunnen opereren.
    De VOLE ziet in het Plan van Aanpak dat deze week naar provinciale staten werd gestuurd geen rol aan de onderhandelingstafel voor de provincie. Wat betreft VOLE is die rol juist cruciaal.
    Niet alleen dat zet kwaad bloed bij de omwonenden, het is vooral het optreden van Van Vliet zelf. Zij zou zich te weinig opstellen als gespreksleider en te zeer haar eigen mening doordrukken. Daarin is geen plaats voor de provincie. VOLE wil juist per se dat de provincie als partij bij het convenant betrokken is, vooral om later ook bij de handhaving ervan actief te zijn.
    VOLE zegt dat daarover vanaf het eerste begin overeenstemming bestond tussen de vereniging en de provincie Drenthe. "We hebben daarover een goed gesprek gehad met de commissaris van de koningin en later gedeputeerde Bats. Ons voorbeeld is het succesvolle convenant rond vliegveld Eindhoven, waarin een belangrijke rol voor de provincie Noord-Brabant en enkele gemeenten is weggelegd."
    Groningen Airport Eelde wil niet op de zaak reageren. "Het is te zeer iets tussen deze partijen", zegt woordvoerster Marie-Lou Grégoire. Ook de Drentse verkeersgedeputeerde Sipke Swierstra houdt zijn kruit droog: "We faciliteren dit proces slechts", meldt zijn woordvoerster, die verder verwijst naar Van Vliet. Die zegt de gebeurtenissen ‘ongelooflijk jammer’ te vinden. "Het is wel degelijk de bedoeling de provincie te betrekken, maar dan na de onderhandelingen. VOLE vindt dat onvoldoende, dat weet ik. Maar het is echt heel jammer, we stonden aan het begin van een mooi proces." Op de wens van VOLE dat ze moet vertrekken zegt Van Vliet pas te willen reageren als die haar rechtstreeks wordt gemeld. "En dan zal ik mijn conclusies wel trekken."


Commentaar VOLE

De kop ‘Andere mediator’ boven het artikel dekt de inhoud niet. Dat is ook niet wat VOLE heeft gezegd.
Het gaat VOLE er om dat de provincie Drenthe mee praat en partij is, en dat zij het convenant mee ondertekent. Allereerst omdat het om belangen gaat die uitstijgen boven het belang van het vliegveld zoals de belangen van natuur en milieu, het belang van de toerisme/recreatie-sector en het belang van de omwonenden. Deze belangen moeten worden afgewogen tegen het belang van het vliegveld. De provincie is bij uitstek de instantie die dat moet doen.
VOLE heeft bovendien slechte ervaringen met het maken van afspraken met het vliegveld doordat die in het verleden keer op keer werden geschonden. Een betrokken overheid kan dat voorkomen.
 
VOLE heeft hierover nog geen rechtstreeks contact gehad met de provincie omdat zij de bemiddelaar niet voor de voeten wilde lopen. VOLE zal hierover nu echter op korte termijn in gesprek gaan met de provincie om alsnog een convenant mogelijk te maken.
VOLE kan zich ook niet voorstellen dat de provincie geen partij is in het convenant. Vanaf het eerste moment is dat de bedoeling geweest. Overigens, de provincie Drenthe is ook convenantpartij bij bijvoorbeeld het ‘Akkoord van Wijster, het convenant TT en het Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement.

.php?option=com_glossary&func=display&letter=C&Itemid=69&catid=89&page=1″ target=”_blank”>Klik hier voor meer informatie over een convenant