VOLE brief aan Provinciale Staten en gemeenteraden: GAE-directie noemt de krimp van 25% “stabiel”

Aan de Provinciale Staten van Drenthe en Groningen en de gemeenteraden van Groningen, Assen en Tynaarlo
Glimmen, 16-1-2012Betreft: Nieuwjaarsbericht Groningen Airport Eelde (GAE)

Geachte Raadslid of Statenlid
De directie van Groningen Airport Eelde heeft 11 januari een ‘Nieuwsbericht’ de wereld ingestuurd. Doordat het bericht van GAE misleidend is, en omdat de aandeelhouders (beide provincies en de drie gemeenten)  binnenkort moeten besluiten hoe zij verder willen met het vliegveld, geven wij onderstaand ons standpunt m.b.t. dit bericht en de vooruitzichten van GAE.

 1. GAE-directie noemt de krimp van 25% “stabiel”

  In het nieuwsbericht noemt de directie het vervoer “stabiel”, ofschoon er in 2011 in werkelijkheid 7 % minder passagiers zijn vervoerd ten opzichte van 2010. Sinds 2008 bedraagt de totale afname 25% (Zie bijgevoegde CBS cijfers: krimp 2009 was 8,7 % en  9,8% in 2010).GAE hanteert al jaren een ‘eigen’ telmethode om de cijfers wat op te krikken. Maar de directie gaat te ver nu zij deze afname van 25 % verkoopt als “stabiel” . Dat komt neer op pure  misleiding. Dat men de baanlengte aanvoert als excuus voor de krimp, is al even onwaarachtig. Andere regionale luchthaven zijn in dezelfde periode namelijk gegroeid met 20- 50 %. Voor de helft van de door GAE geprognosticeerde groei is verlenging van de baan niet nodig. Maar  ook die helft heeft zich niet voorgedaan, evenmin is er iets terecht gekomen van  de beloofde feeder-lijnen op Amsterdam en Kopenhagen.
   
 2. GAE noemt een toename van het operationeel verlies met €100.000 “beter”

  Ook de wijze waarop GAE het geleden verlies voorstelt is onwaarachtig. De directie stelt dat het verlies van € 540.000 ruim €100.000 beter is dan begroot. Het verlies was in 2011 echter €100.000 groter dan dat van 2010. Het operationele verlies is in werkelijkheid nog veel groter, doordat de afschrijvingen en reserveringen, bedrijfseconomisch bekeken, veel te gering zijn en men bovendien de tijdelijke rentevoordelen op de door het Rijk gegeven afkoopsommen van het verlies heeft afgetrokken. In werkelijkheid ligt het operationele verlies meer in de orde van grootte van een miljoen.
   
 3. Stijgende lijn van de directie is een luchtkasteelDe voorspelling van de “stijgende lijn”  is niet gebaseerd op een gedegen marktanalyse. De nieuwe lijnen naar Salzburg en Innsbruck zaten maar half vol. Dat kan niet uit. Deze vluchten worden dus het volgend winterseizoen weer geschrapt. En of de lijn op Barcelona –ook op lange termijn- een succes wordt, moet worden afgewacht. De vraag is ook of de extra vluchten op bestaande bestemmingen die gepland zijn voor 2012 tot groei zullen leiden. De chartermarkt verliest in heel Europa structureel marktaandeel.

   

 4. De verlengde baan kan de eerste jaren niet in gebruik worden genomenInderdaad, binnenkort doet de Raad van State uitspraak. Maar indien de baanverlenging al wordt goedgekeurd dan kan de verlengde baan niet in gebruik worden genomen.. De Minister van Economische Zaken heeft GAE in november geschreven dat eerst een plan voor de vervangende vleermuisroutes moet worden ingediend (en door hem moet worden goedgekeurd !). GAE moet de grond die nodig is voor deze routes eerst nog kopen. Daarna moeten houtsingels worden aangeplant en bovendien moet de aanplant minstens 5 meter hoog zijn voordat de bomen langs de Eekhoornstraat en Bunnerzandweg mogen worden gekapt. Dat gaat nog vele jaren duren. Voorts zijn de beroepen bij de Raad van State tegen de ontheffing van de Flora- en faunawet nog niet behandeld. Ook daarvan is de uitkomst onzeker. En ook dat gaat nog jaren duren. En ondertussen mag de baanverlenging – als hij al door de Raad van State wordt goedgekeurd – niet in gebruik worden genomen.

   

 5. Gaat het Noorden € 5 miljoen subsidie per jaar aan de luchthaven geven?2012 is het laatste jaar dat GAE de exploitatiesubsidie van €1 miljoen per jaar ontvangt waartoe uw ambtsvoorgangers zich hebben verplicht. Vanaf 2015 moet GAE vervolgens ook de kosten van de Luchtverkeersleiding zelf betalen. Deze kosten bedroegen de laatste tien jaar gemiddeld € 4 miljoen per jaar.

   

 6. De politiek is nu aan zetZolang de ‘politiek’ geen besluit heeft genomen over de afdekking van de verliezen,  is het onverantwoord dat GAE begint met de uitvoering van de baanverlenging. Het was – voor wie de cijfers goed heeft bekeken – al uitgesloten dat GAE uit de verliezen zou komen (met of zonder baanverlenging). Maar door de extra kostenpost die de luchtverkeersleiding met zich brengt, moet de jaarlijkse overheidssubsidie naar € 4 á 5 miljoen. Zolang de aandeelhouders daartoe geen besluit hebben genomen is het pure geldvernietiging indien men met de baanverlenging begint. ‘De politiek’ kan zich niet langer afzijdig houden. Want indien u niets besluit, pakt dat uit als het besluit om de subsidie aan GAE niet voort te zetten. En dat komt neer op het besluit  GAE binnen enkele jaren failliet te laten gaan.
  GAE maakt  minder beroerde kansen indien de baan niet wordt verlegd, mits het bedrijf zijn bedrijfsvoering en exploitatiekosten daarbij aanpast. De noordelijke politici kunnen zich niet langer afzijdig houden.

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde
Jan Wittenberg
Voorzitter
2 bijlagen:
–    Nieuwsbericht GAE 11-1-2012
–    CBS maandcijfers Nederlandse luchthavens/ Eelde

Bijlage 1 bij brief 16/1/2012

Nieuwsbericht GAE 11-1-2012
Vervoer 2011 stabiel voor Groningen Airport Eelde, drie nieuwe bestemmingen erbij in 2012
11 januari 2012

Groningen Airport Eelde kijkt positief terug op het  voorgaande jaar. “We hebben ons goed staande gehouden in een markt waarbij onze luchthaven met een baanlengte van 1.800 meter zich nog steeds in een achterstandspositie bevindt. Wij hebben ons aanbod voor 2012 zelfs weten uit te breiden met drie nieuwe routes”, betoogde directeur Jos Hillen tijdens de wederom goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de luchthaven.

In 2011 vervoerde Groningen Airport Eelde 148.850 passagiers. Een zeer geringe daling ten opzichte van 2010 (153.850 passagiersbewegingen). Een resultaat waar Groningen Airport Eelde zelf positief op terug kijkt. Hillen: “ Het is een marginale teruggang. We kunnen door de beperkte baanlengte nog steeds niet meegroeien met de veranderende markt. Dan heeft Groningen Airport Eelde het in die zin alsnog goed gedaan”.

Het aantal vliegbewegingen kwam uit op 52.774 bewegingen (64.068 in 2010). Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door de vliegscholen, omdat de opleidingen tot verkeersvlieger door de economische situatie aanzienlijk zijn teruggebracht.Financieel resultaat beter dan prognose
De luchthaven sloot het jaar 2011 af met een tekort van € 540.000. Dit is ruim €100.000 beter dan begroot.

2012 brengt stijgende lijn
In het nieuwe jaar verwacht de luchthaven een groei van circa 10% ten opzichte van 2011. Naast het traditionele charteraanbod zijn er nieuwe bestemmingen toegevoegd aan het routenetwerk. Zo zijn eind december 2011 twee nieuwe wintersportvluchten naar Salzburg en Innsbruck van start gegaan. Beide vluchten lopen door tot april 2012. Daarnaast gaat ook in mei 2012 de nieuwe lijndienst naar Barcelona van start met low cost carrier Vueling.

Uitspraak baanverlenging in zicht
In afwachting van de uitspraak van de Raad van State zijn alle voorbereidingen getroffen. De uitspraak zal naar verwachting in februari 2012 plaatsvinden. Bij een positieve uitspraak kan de luchthaven de verlenging in 2012 uitvoeren waarbij de verlengde baan in 2013 operationeel kan zijn.


bijlage 2 bij brief 16-01-2012.jpg