VOLE doet aangifte vernieling houtwallen

VOLE doet aangifte vernieling houtwallen

 

EELDE De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft aangifte gedaan bij de Inspectie van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij en bij de locale politie van vernieling van oude houtwallen aan de Eekhoornstraat en Bunnerzandweg in Eelde. Ook zegt de vereniging dat ter plaatse een negental bomen met een stamdikte van zo’n 30 centimeter zonder kapvergunning is verdwenen. De werkzaamheden zouden zijn uitgevoerd door een loonwerker met groot materieel.
    De verdwenen vegetatie ligt in het gebied dat zou moeten wijken voor verlenging van de startbaan van Groningen Airport Eelde op een perceel dat volgens VOLE al in eigendom is bij de luchthaven. "Hun habitat is verstoord", zegt voorzitter Jan Wittenberg van VOLE. Volgens VOLE was met het vliegveld afgesproken dat alle voor de baanverlenging noodzakelijke werkzaamheden niet uitgevoerd zouden worden vóór alle procedures daaromtrent afgerond en de vergunning onherroepelijk zouden zijn.
    Directeur Jos Hillen van Groningen Airport Eelde laat in een reactie geïrriteerd weten niet te begrijpen waar VOLE het over heeft. "In onze opdracht is geen loonwerker bezig. Er zijn ook geen bomen gekapt. Er is gemaaid op het vliegveld. Dat wel."

 

illustratie illegale houtkap5.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee illustraties van de bovengenoemde illegale houtkap aan de Bunnerzandweg/hoek Eekhoornstraat

illustratie illegale houtkap3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliegveld heeft geen bomen omgelegd
Ook gemeente Tynaarlo doet aangifte illegale kap
Luchthavenbaas verslikt zich van kwaadheid


Geschreven door Jaap Kiers in Dagblad van het Noorden, 7 oktober 2010

EELDE  De gemeente Tynaarlo stapt ook naar de politie om het stiekem kappen van bomen bij Groningen Airport Eelde aan te geven. Eerder deze week deed Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) dat al.
    Het is een raadsel wie verantwoordelijk is voor de kap van negen bomen in het gebied waar de verlengde baan van Groningen Airport Eelde moet komen te liggen. Maandag maakte VOLE bekend dat ze aangifte heeft gedaan van de illegale verdwijning van de bomen. De vereniging die vaak dwars ligt bij het verlengen van de baan op Eelde priemde daarbij de vinger beschuldigend richting het vliegveld. Directeur Jos Hillen van het vliegveld verslikte zich van kwaadheid over die aantijging en heeft gisteren steun gekregen van wethouder Kosmeijer van de gemeente Tynaarlo. "Op basis van de berichtgeving van de krant heb ik laten uitzoeken wat hier aan de hand is en geconstateerd dat er iemand bezig is geweest op onze grond", aldus Kosmeijer. "Er zijn bomen verdwenen waarvoor er voor twee een kapvergunning had moeten worden afgegeven terwijl wij daar geen opdracht voor hebben gegeven. Dus ook wij doen aangifte van het illegaal laten verdwijnen van bomen van onze grond."
    Zowel Kosmeijer als woordvoerster Marie Lou Gregoire van Groningen Airport Eelde benadrukt dat in de voorbereiding van een eventuele baanverlenging uiterst zorgvuldig wordt geopereerd. Er gebeurt niets onomkeerbaars", aldus Gregoire. "Juist omdat het zo zorgvuldig gebeurt, schiet dit ons in het verkeerde keelgat."

 

Commentaar VOLE
Het terrein aan de Eekhoornstraat waar met grote machines de onderbegroeiing is verwijderd, is eigendom van GAE (om precies te zijn de percelen 16, 17 en 18, zie foto.)  Het terrein waar de bomen zijn gekapt is (nu nog) eigendom van de gemeente, maar valt wel binnen het gebied waarin men de baan wil verlegen. 
GAE heeft wel degelijk werkzaamheden laten uitvoeren. Deze werkzaamheden stonden onder toezicht van de adviseur van GAE, Buro Bakker.
Dat de bomen niet met medeweten van Buro Bakker zijn gekapt, nemen wij voor kennisgeving aan. Die bomen zijn wel weg.
En goedgelovig als wij zijn, overtuigd door Buro Bakker zijn we nu ook weer niet.
De vraag is intussen, wie dat kappen op zijn geweten heeft.
 
Dat GAE-directeur Hillen het DvhN geïrriteerd laat weten niet te begrijpen waarover VOLE het heeft, is gegeven het bovenstaande, merkwaardig.
Hier is begroeiing vernietigd. In opdracht van GAE.
Dit kunnen wij slecht rijmen het vaste voornemen van de heer Hillen, dat GAE geen onomkeerbare maatregelen zou laten uitvoeren, voordat de overheid definitief toestemming heeft gegeven tot baanverlenging. De brief die Hillen hierover aan de milieuorganisaties schreef op 30 juli j.l is daarover heel duidelijk.
Bij ons weten valt de toestemming voor baanverlenging niet op korte termijn te verwachten.
GAE mag dan van die omgekapte bomen niets weten, iets uit te leggen heeft de luchthaven wel degelijk, want kaal geslagen terrein is moeilijk weer terug te toveren in een gebied waarin dieren kunnen huizen.

Klik hier om de brief die Hillen aan de milieuorganisaties schreef, te bekijken

Klik hier om de brief over onomkeerbare werkzaamheden, die het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan VOLE schreef, te bekijken

.php?option=com_glossary&func=display&letter=N&Itemid=69&catid=89&page=1″ target=”_blank”>Klik hier voor meer informatie over de natuur rondom GAE