VOLE grijpt actuele ontwikkelingen aan om Groningen Airport Eelde te kijk te zetten

VOLE grijpt actuele ontwikkelingen aan om Groningen Airport Eelde te kijk te zetten


plaatje GAE Haren de Krant.jpg

 

De actiegroep die sinds jaren probeert aan te tonen dat Groningen Airport Eelde (GAE) niet alleen geldverslindend en verliesgevend is, maar ook geen economisch belang dient, heeft aan de Statencommissie Financiën van de Provincie Drenthe een brief gestuurd. Daarin deelt men een paar schimscheuten uit aan het adres van de directie van de luchthaven.

Kritische brief
VOLE brengt fijntjes in herinnering dat de luchthaven tevergeefs bij Schiphol heeft aangeklopt om boventallige vluchten over te nemen. VOLE-woordvoerder Jan Wittenberg noemt dat ‘zeperds’ bij het ‘bedelen’ om vluchten. Voorts beweert VOLE dat de directie van GAE in een brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kritische uitspraken heeft gedaan aan het adres van het Rijk, dat verantwoordelijk zou zijn voor de financiële verliezen van GAE. Volgens Wittenberg vraagt het Ministerie simpelweg om een visie van de directie op de luchthaven en die visie is er volgens hem (nog) niet.

“Onwaarheden”
Wittenberg uit harde beschuldigingen en zegt dat GAE onwaarheden aan het Ministerie vertelt. Wittenberg: “De brief bevat de bekende onwaarheden: “GAE levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat, de economie en de leefbaarheid en speelt zij een steeds belangrijker wordende rol in de verduurzaming van de luchtvaart”.
Stuk voor stuk onbewezen of luchtfietserij. Bereikbaarheid? Slechts 0,2% van de passagiersbewegingen gaan via GAE. Economie? Een jaarlijks exploitatieverlies van 8 à 10 miljoen euro, betaald uit belastinggeld, waar vrijwel niets tegenover staat. Leefbaarheid? Een gotspe: de KLM-luchtvaartschool vliegt rond met zwaar verouderde vliegtuigen die lood uitstoten. Deze toestellen zijn voor weinig geld gekocht in Duitsland waar dit type verboden is. Met regionaal belang heeft deze vliegschool niets van doen.”

“Tot 2 uur ’s nachts”
En dan de ‘zeperds’. Volgens Wittenberg heeft Schiphol geen enkele interesse om toestellen naar Eelde te laten uitwijken, zelfs nu de nood in Amsterdam hoog is. Wittenberg: “Schiphol moet duizenden vluchten schrappen. Niet één is er naar Eelde verplaatst. Daarmee is de overbodigheid van dit vliegveld wel bewezen. Maar GAE blijft maar roepen en dwaze brieven sturen.
Niet alleen de omwonenden en statenleden worden geschoffeerd, nu ook het ‘Kabinet dat onverstandig bezig is’.” Wittenberg schuwt ook een andere beschuldiging niet. Volgens hem heeft GAE bij de pogingen om vluchten binnen te harken oneerlijk spel gespeeld. Wittenberg: “Navraag bij het ministerie leert dat De Groot (directeur GAE, red.) gevraagd had om vluchten tot 2:00 uur toe te staan! Dat bewijst opnieuw dat De Groot lak heeft aan de omgeving. Bovendien bewijst het gebedel om vluchten uit Schiphol dat de duurzaamheidsambities waarmee GAE vorig jaar de Staten nog probeerde te paaien niet meer dan greenwashing zijn.”

GAE
Groningen Airport Eelde is een NV met een paar aandeelhouders: de Provincies Groningen en Drenthe, FB Oranjewoud en de Gemeente Tynaarlo. Met enige regelmaat heeft het Rijk verliezen moeten bijpassen. Om die reden vindt VOLE het begrijpelijk dat het Ministerie kritische vragen stelt aan de directie van GAE.

VOLE

De felle vasthoudendheid waarmee VOLE probeert de luchthaven tot sluiting te bewegen kent een lange historie, die al in de jaren 80 begon met als belangrijkste argument de geluidsoverlast rond Glimmen, Yde en Donderen. De laatste jaren speelt dat nog steeds, maar worden ook de kaarten getrokken van duurzaamheid en niet-aangetoonde economische belangen van de regio. Bovendien wijst VOLE op het geld dat aandeelhouders en Rijk zouden verliezen aan een luchthaven die geen doel dient.