VOLE ook blij met advies over vliegveld

VOLE ook blij met advies
over vliegveld

 

10 cartoon MER-cie geeft advies baanverlenging 26-01-2010.jpgEELDE  De vereniging van omwonenden van Groningen Airport Eelde is blij met het advies dat de minister van verkeer dinsdag kreeg over de milieueffecten van de baanverlenging. De commis-
sie die het advies uitbracht, constateert dat de milieu-effecten voldoende in kaart zijn gebracht om een  besluit te nemen over de baanverlenging.
Directeur van de luchthaven Jos Hillen toonde zich hier eerder ook al heel blij mee.
Wat VOLE tot vreugde stemt, is dat de commissie daarnaast vindt dat de versnipperde informatie over de milieu-effecten beter moet worden toegelicht. Verder adviseert de commissie de minister nog eens goed te kijken of de plannen voor de langere baan niet strijdig zijn met de wet op de burgerluchthavens die een paar jaar geleden is veranderd.
VOLE-adviseur Wietske Jonker uit Vries constateert dat het ministerie van verkeer, in haar ogen altijd een warm pleitbezorger van de baanverlenging, zorgvuldig werkt en de oude bezwaren van VOLE nog eens goed bestudeert.

Klik hier voor de volledige tekst van het advies van de Commissie M.E.R.