Waarom is er nog steeds geen nieuwe brandweerkazerne op Groningen Airport Eelde?

Waarom is er nog steeds geen nieuwe brandweerkazerne op Groningen Airport Eelde?


nieuwe brandweerkazerne GAE alleen op papier.jpg

De nieuwe brandweerkazerne op Groningen Airport Eelde bestaat alleen nog op papier.


Aandeelhouders steggelen over geld voor een nieuwe kazerne en omwonenden procederen tegen de nieuwbouw. Intussen werken de brandweerlieden op Groningen Airport Eelde in een bar onveilige situatie.

Zo heeft de vereniging van omwonenden luchthaven Eelde (VOLE) bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan waarin de nieuwbouw is geregeld. Volgens VOLE is het nieuwbouwplan overbodig omdat er in de ogen van de vereniging geen toekomst is voor de noordelijke luchthaven.

Geschrokken van hogere kosten

Eerder dit jaar stelden de aandeelhouders van GAE de beslissing over de nieuwe kazerne uit omdat ze waren geschrokken van de gestegen bouwkosten. Het bleek dat geen enkele aannemer de nieuwe kazerne voor de beschikbare 3,4 miljoen euro wil bouwen. Daar moet minimaal 1,3 miljoen bij.

De aandeelhouders vroegen om een nieuw rapport over de noodzaak van de nieuwbouw. Dat ligt er nu. Veiligheidsdeskundige B. van Veen van Safety Company bevestigt wat een eerdere onderzoeker in 2014 al concludeerde: het huidige pand voldoet volstrekt niet aan de eisen. Opknappen kan wel, dat kost 1.116.649 euro, becijfert Van Veen.

‘Opknappen is niet genoeg’

Maar daarmee zijn we er niet, waarschuwen B en W van Tynaarlo in een begeleidende notitie. Het pand voldoet dan aan de huidige eisen, maar het is niet klaar voor de toekomst. Het brandweerwerk verandert en daar is het pand dan niet op aangepast, aldus B en W.

Burgemeester: zo kan het niet langer

De tijd dringt. Omdat het pand niet aan de arbo-eisen en eisen van brandveiligheid voldoet, moet het nieuwe pand op 1 januari 2020 klaar zijn, heeft burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo een en andermaal gezegd. Hij is verantwoordelijk voor veiligheid op de luchthaven. Nu de aandeelhouders het geld nog moeten toezeggen en de Raad van State het bezwaar van VOLE moet behandelen, is het onwaarschijnlijk dat die nieuwbouw eind van dit jaar klaar is.

Woordvoerder Jan Wittenberg van VOLE wijst op de vermindering van het aantal passagiers en de toenemende financiële tekorten en op de huidige politieke situatie bij de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen, die de aandelen bezitten. Daarom vindt VOLE het onverantwoord nog zoveel belastinggeld in de brandweerkazerne te steken. ,,Als de kazerne zo onveilig is, moet GAE maar meteen dicht’’, stelt Wittenberg. ,,Een beetje veilig bestaat niet.’’

‘Over een maand vergaderen we weer’

Gedeputeerde Cees Bijl, voorzitter van de aandeelhouders, zegt desgevraagd het rapport van Safety Company nog niet te kennen. ,,Medio juli hebben we weer een aandeelhoudersvergadering, het zal dan wel aan de orde komen.’’

Volgens burgemeester Thijsen is de deadline van 1 januari 2020 niet hard. ,,Met het Rijk hebben we afgesproken dat de luchtvaartdirectie nu verantwoordelijk is voor de veiligheid. Er zijn in de kazerne enkele noodmaatregelen getroffen. Een probleem is nog de noodroute vanaf de kazerne, die moet 4 meter breed zijn en is 1 meter breed. Er moet op 1 januari zicht op zijn dat het goed geregeld is.’’

Wat is er allemaal mis met de huidige kazerne?

Een samenvatting van de tekortkomingen die Safety Company constateerde:

  • Brandweerlieden hebben 24-uursdiensten op de luchthaven en overnachten in een tijdelijke unit.
    Het ontbreekt in de kazerne zelf aan een wettelijk verplichte brandmeldinstallatie.

  • Er zijn onvoldoende kleedvoorzieningen.

  • In de werkplaats en stallingsruimte zit geen afzuiging voor die afzuiging van uitlaatgassen, waardoor medewerkers kankerverwekkende dieseldampen inademen.

  • De rijroute naar het platform en de airstrip is te lang en blusvoertuigen moeten tussen geparkeerde vliegtuigen en traumaheli heen rijden.

  • De technische installaties voor verwarming en verlichting zijn sterk verouderd. In de zomer is het er te warm. In de winter staat de verwarming voortdurend te loeien waardoor de stookkosten enorm oplopen.

  • Het gebouw is niet meer goed schoon te houden.Commentaar VOLE


VOLE probeert haar standpunten altijd zorgvuldig te onderbouwen. Op de vraag van de redacteur van DvhN naar de reden van het beroep van VOLE hebben wij geantwoord:

‘VOLE vindt het verspilling van belastinggeld. De kans dat de luchthaven volgend jaar dicht gaat is erg groot. Als met de huidige kazerne de veiligheid niet gegarandeerd is, zouden directie en commissarissen van GAE heel erg onverantwoord bezig zijn. Het is veilig of niet veilig en dan moet GAE onmiddellijk dicht, een beetje veilig bestaat niet’.

De verwachting dat de luchthaven volgend jaar dicht gaat is gebaseerd op dit memo. Hierin is becijferd dat het exploitatieverlies dit jaar oploopt tot € ± 4,4 miljoen, waarvan € 3 mln. is gedekt door het investeringspakket. Daardoor neemt de liquiditeit af.
Ook zonder de bouw van de brandweerkazerne heeft GAE ultimo 2019 niet genoeg geld voor een sociaal plan en het betalen van de schuld aan de aannemer (DFBM contract) van € 1 miljoen.