Waarom lid worden?

Waarom zou u lid worden van VOLE?

De Luchthaven Eelde bestaat al bijna 75 jaar. Toerisme lijkt de belangrijkste bestaansreden te zijn geworden. Zo’n 60.000 Noordelijke passagiers vertrekken de laatste jaren van Eelde. Dat is weinig om een luchthaven voor in stand te houden.
Verkeer van vrachtvliegtuigen van enig belang heeft in al die jaren nooit plaats gevonden.
Het vliegveld heeft zijn belang als thuishaven voor de luchtvaartschool vrijwel verloren.
In onze regio wonen niet genoeg mensen en er bestaan te weinig grote bedrijven om de luchthaven tot grotere prestaties in staat te stellen. En er is niets dat wijst op verandering in dat allesbepalende marktgegeven: het achterland is te klein.
Toch streeft de luchthaven al vele jaren naar vergroting van zijn capaciteit door middel van baanverlenging.

“Zonder infrastructuur geen groei” is een belangrijke constatering in de economie. Maar niet elke infrastructurele voorziening is doeltreffend. Denk maar aan de Eemshaven, of aan de Betuwelijn.

Hoewel VOLE geen bezwaar heeft tegen de luchthaven met het luchtverkeer dat daar momenteel aan vast zit, maken we wel bezwaar tegen de uitbreiding van de capaciteit, i.c. de baanverlenging. We zijn er op goede gronden (zie daarvoor elders op deze site) van overtuigd dat die uitbreiding geen zinnig doel dient. Wel gaat er kapitaal mee heen en wel is voorspelbaar dat de regionale overheden in de komende jaren aanzienlijk meer kosten zullen moeten opvangen dan zij momenteel voorzien.

Baanverlenging zal niet leiden tot geringere tekorten zoals ons wordt voorgehouden, overigens zonder deugdelijke argumenten, maar tot grotere tekorten. De luchthaven zal daaraan alleen iets kunnen veranderen door les- en oefenvluchten aan te trekken, vluchten die de luchthaven wat landingsgelden zullen opleveren, maar waaraan de regio niets heeft. Momenteel zijn dergelijke vluchten met grote toestellen nog verboden. VOLE verwacht dat de regionale overheden omwille van het geld toestemming zullen verlenen. En dat de minister dat verbod vervolgens gemakkelijk kan intrekken. Dan zit de regio opgescheept met onvoorstelbaar veel meer lawaai en uitstoot dan we nu kennen. Het zal dan immers gaan om grote toestellen als de Boeing 747, die laag en traag vliegen. De overlast van die vluchten zal niet alleen het woongenot of de toeristische mogelijkheden in de onmiddellijke omgeving van Eelde verzieken, maar in een belangrijk deel van onze regio.

De enige zekere manier om dit uit te sluiten is, te voorkomen dat de capaciteit van Eelde wordt uitgebreid zo lang daarmee ten minste geen zwaarwegende economische voordelen voor de regio mee te halen zijn.
Wie een hekel heeft aan weggegooid geld, gevlieg waarmee de regio niets opschiet, of aan stank, of aan lawaai, die zou lid moeten worden van VOLE.
U bent welkom.
Het lidmaatschap kost slechts € 7,- per jaar. Meldt u aan op info@vole.nl.
Vergeet niet uw adres te vermelden en uw e-mailadres indien u per e-mail nieuws van ons wenst te ontvangen.