‘We moeten hoognodig uit de loopgraven’

 
 
Interview  
Marie-Lou Gregoire, stille diplomaat van vliegveld Eelde

 
‘We moeten hoognodig uit de loopgraven’

 
Wie Eelde zegt, zegt baanverlenging en in één adem: bezwaren van omwonenden. Marie-Lou Gregoire dient als haarlemmerolie om de contacten tussen voor- en tegenstanders soepeler te laten verlopen.

EELDE   Het onttrok zich de afgelopen maanden aan het oog van de buitenwacht, maar Groningen Airport Eelde is de weg van de stille diplomatie ingeslagen. Aan de jarenlange, feller en harder wordende strijd tussen vliegveldleiding en belangengroeperingen, moet nu maar eens een eind komen.
"We zaten in de loopgraven en daar moeten we hoognodig uit. Het is ook niet meer van deze tijd om zo tegenover elkaar te staan," vertelt Marie-Lou Gregoire. Volgens haar functieomschrijving houdt ze zich sinds november vorig jaar bezig met ‘omgevingscommunicatie’.
Het komt er in eenvoudige taal op neer dat zij de haarlemmerolie is tussen directie en de groepen en particulieren die problemen hebben met de ontwikkelingen rond het vliegveld. "VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde) is natuurlijk het bekendste voorbeeld, maar er zijn ook individuen die geregeld ageren. Daar moet je eveneens mee in gesprek. We moeten zien te voorkomen dat we elkaar alleen maar in de rechtbank treffen. Dus pijnpunten bespreken en analyseren en afspraken maken over de manier waarop je elkaar informeert. Van de kant van de luchthaven is het in het verleden ook niet altijd goed gedaan.  Onze interim-directeur, Jos Hillen, is communicatief ingesteld, dat vormt een uitgangspunt om op voort te borduren."
Gregoire heeft er elders goede ervaringen mee om die afspraken vast te leggen in convenanten. "Dat klinkt heel ambtelijk of juridisch, maar in de praktijk werkt het wel. De mensen die ik dit voorstel tot nu toe heb voorgelegd, reageerden er enthousiast op. Nu gaan we praten over de inhoud ervan, waarbij we vanuit de luchthaven één uitgangspunt hebben: het mag niet ten koste gaan van het bedrijfseconomisch belang. Maar als het gaat over het lawaai, over het laagvliegen of de verlichting in de avonduren, daar kunnen we het allemaal over hebben. De grootste grief is toch de overlast."
De onderlinge afspraken moeten er komen voor de komende jaren. Lakmoesproef zal de beoogde baanverlenging worden, die volgend jaar april gereed moet zijn.
Gregoire: "Het  bestemmingsplan moet hiervoor worden gewijzigd. Wanneer we veel bezwaarschriften krijgen, gaan we dit niet op tijd redden. Het eerste gesprek met VOLE hebben we achter de rug. Persoonlijk verwacht ik er veel van."
De luiken van Groninger Airport Eelde moeten open, vindt Gregoire. "Ik zal je nog een voorbeeld geven. Het is bekend dat de meeste klachten over lawaaioverlast binnenkomen over de lesvliegtuigen. Maar het komt ook voor dat leerling-vliegers tijdens lessen moeten anticiperen op een noodsituatie. In dat geval moeten ze een twee-motorig vliegtuig laten draaien op één motor. Dat maakt dus extra lawaai. Zo’n situatie levert een klacht op, maar wanneer omwonenden weten dat dit een bewust gecreëerde situatie is, ontstaat er toch meer begrip. We gaan ook advertentieruimte in weekbladen kopen waarin we nieuwsbrieven gaan publiceren. We gaan vertellen waar we mee bezig zijn."

 
Marie-Lou Gregoire.jpg