Zeg NEE tegen duizenden extra vluchten per jaar!

Zeg NEE tegen duizenden extra vluchten per jaar!

De luchtvaart in Nederland zorgt voor enorm veel geluidsoverlast en uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. De luchtvaartsector krijgt in Nederland onevenredig veel ruimte in vergelijking met de rest van Europa. Het kabinet heeft jaren gebroed op een plan dat moest laten zien hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Deze balans is in de plannen alsnog ver te zoeken! Klimaat, natuur en welzijn komen op de laatste plaats en het blijft vaak bij loze woorden.  

Het is niet te geloven dat dit kabinet in tijden van klimaatcrisis inzet op groei van de luchtvaart. En de plannen zijn groot: In het ergste geval mag de luchtvaart in Nederland groeien van 560.000 vluchten per jaar nu, naar 800.000 in 2050. Dat betekent nog veel meer vliegtuigherrie, meer ultrafijnstof en een enorme druk op natuur en klimaat door uitstoot van broeikasgassen.  

Dit plan moet terug naar de tekentafel! Doe mee

NU is het tijd om van je te laten horen! Wij gaan officieel bezwaar maken tegen deze plannen van het kabinet. Dit doen we in de vorm van een ‘Zienswijze’ waarin we precies aangeven welke punten in de plannen van het kabinet aangepast moeten worden. Vind je ook dat de luchtvaart in Nederland zich aan de grenzen van klimaat, geluid en gezondheid moet houden?
Steun onze oproep voor een duurzame toekomst van de luchtvaart.

Steun onze oproep