bekostiging van de luchtverkeersleiding en toekomst Eelde

Brief aan de vaste Kamercommissie  voor Infrastructuur en Milieu

Aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu

betreft: bekostiging van de luchtverkeersleiding en toekomst Eelde

Op het AO [Algemeen Overleg, red.] -30 september a.s.- zal de bekostiging van de luchtverkeersleiding op regionale luchthavens aan de orde komen. MAA [Maastricht Aachen Airport, red.] en GAE hebben laten weten niets te zien in het beleid van de Staatssecretaris om te komen tot efficiëntere bekostiging. MAA/GAE voeren aan: (argumenten cursief)

Kruisfinanciering komt ook in andere landen voor.

Dit gaat volledig voorbij aan het argument van de Staatssecretaris: “OGA [One Group of Airports, red.] past niet meer bij de Europese internationale ontwikkelingen die gericht zijn op het verbeteren van de prestaties, het reduceren van de kosten van luchtverkeersdienstverlening en meer transparantie over de kosten”. (Brief nr. 258 Staatssecretaris I&M 18-02-2015);

OGA is een duurzame vorm van financiering. De passagier op Schiphol draagt slechts 10 Eurocent bij aan de verkeersleiding op MAA en GAE.
Het tekort van de luchtverkeersleiding op Eelde is € 2 miljoen per jaar. Eelde vervoert gemiddeld 80.000 reizigers per jaar (bron CBS). De verkeersleiding alleen al kost dus €25,- per ticket. Dit is een zodanige wanverhouding dat moeilijk kan worden volgehouden dat dit duurzaam is en in het belang is van de luchtvaartsector als geheel in Nederland;

De Staat is verantwoordelijk voor de luchtverkeersdienstverlening.
Dat wil uiteraard geenszins zeggen dat de kosten niet moeten worden doorberekend aan de gebruikers. (vergelijk de technische eisen die de wet stelt bij tal van andere sectoren);

MAA en GAE zijn uitwijk-luchthavens voor Schiphol. Daarom moet een veilige afwikkeling van het luchtverkeer op nationaal niveau wordt geregeld.
De eisen aan een veilige afwikkeling van het luchtverkeer staan in het geheel niet ter discussie en staan volledig los van de bekostiging Bovendien kan worden uitgeweken naar Eindhoven, Bremen, Luik en vanaf 2018 Lelystad, etc.


De toekomst luchthaven Eelde

Het tekort op de luchtverkeersleiding op Eelde is € 2 miljoen per jaar. Daarnaast zijn tal van andere kosten die worden afgewenteld op de belastingbetaler:

  • Het exploitatieverlies was in 2014 € 0,9 miljoen op een omzet van € 5 miljoen

  • Er zijn aanzienlijke kosten voor de permanente aanwezigheid van marechaussee en douane (Eelde is een Schengengrens)

  • Op de door het rijk betaalde baanverlenging à € 30 miljoen wordt niet afgeschreven. Gebruikelijk zou dit € 600.000 per jaar zijn. Voor vernieuwingen/reparaties zal men weer om subsidie vragen, zoals ook voor alle andere voorzieningen

  • GAE accommodeert alleen vakantievluchten, kent geen vrachtverkeer, heeft geen hub verbinding. Daardoor is GAE van geen enkele betekenis voor het bedrijfsleven of de noordelijke economie

  • GAE bedient slecht 4% van de noordelijke markt voor vliegverkeer. Van de 20 vakantievluchten per week maken er 15 een tussenlanding op Eindhoven, Maastricht of Rotterdam. Hierdoor zijn reizigers een uur langer onderweg en gaat het voordeel van de nabijheid van Eelde voor de noorderlingen zo goed als verloren

  • Elke tussenlanding kost 2000 liter kerosine. Deze extra
    CO2 uitstoot wordt vermeden als de vakantievluchten naar Lelystad worden verplaatst.

  • De laatste jaren zijn er 11 bestemmingen geschrapt, waaronder belangrijke bestemmingen als Barcelona, Milaan, Aberdeen en Girona en 5 nieuwe geopend. Dit illustreert de zwakte positie van Eelde

  • Ongeveer de helft van de huidige passagiers is net zo snel in Lelystad. Als in 2018 Lelystad opengaat voor vakantievluchten is het voor maatschappijen die nu nog op Eelde vliegen veel aantrekkelijker om deze te verplaatsen naar Lelystad.


Samenvattend: Er is geen reden af te zien van de voorgenomen doorberekening van de kosten van de luchtverkeersleiding aan GAE.
GAE is in de huidige vorm niet levensvatbaar en na verplaatsing van de vakantievluchten naar Lelystad in 2018 valt het doek. Dat is een enorme winst voor het milieu (Eelde ligt midden in een landgoederenzone en de EHS) en een substantiële besparing voor de samenleving.

29 september 2015

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde,