Dijksma: Lelystad op 1 april 2019 open voor grote vliegtuigen

Dijksma: Lelystad op 1 april 2019 open voor grote vliegtuigen

DEN HAAG – Lelystad Airport kan op 1 april 2019 worden opengesteld voor groot handelsverkeer. Daarnaast wordt gekeken of de luchthaven na opening sneller kan groeien dan aanvankelijk gepland voor 2018. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

De opening van het uitgebreide Lelystad Airport stond aanvankelijk voor 1 april 2018 gepland. Eind november maakte Dijksma bekend dat het op tijd realiseren van luchtverkeersleidingsdienstverlening niet mogelijk is.

LVNL heeft een nieuwe planning gemaakt die een start van de vliegoperaties met toestellen van het formaat Boeing 737 en Airbus A320 op 1 april 2019 mogelijk moet maken. De planning is afgelopen maand getoetst door het Britse bedrijf Helios. Die noemt de planning “haalbaar en realistisch”.

We beveelt Helios aan om de risico’s in het project beter en meer proactief te beheersen door deze expliciet in de planning op te nemen. Ook moeten terugvalopties worden uitgewerkt voor het geval de risico’s zich daadwerkelijk gaan voordoen.

Dat geldt ook de personele bezetting. Volgens de planning zijn er vanaf 1 april 2019 voldoende luchtverkeersleiders beschikbaar voor Lelystad, maar wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om tijdig “buitenlandse of militaire luchtverkeersleiders” in te kunnen zetten.

De realisering van luchtverkeersdienstverlening op Lelystad is ingewikkeld vanwege het complexe en druk bevlogen Nederlandse luchtruim. De toevoeging van een nieuwe luchthaven onder de rook van Schiphol, met zijn uitgebreide stelsel van aan- en uitvliegroutes, maakt het niet eenvoudiger.

Veilige aansluitingen
De belangrijkste opgave in het project is het vinden van veilige aansluitingen van de lokale vertrek- en naderingsroutes op ‘de snelwegen’ in het hogere luchtruim. Uitgangspunt daarbij zijn de eerder vastgestelde vertrek- en naderingsroutes in het lagere luchtruim.

Lelystad Airport start met slechts enkele duizenden ‘zware’ vliegbewegingen per jaar. Maar voor een doorgroei naar op termijn 45.000 bewegingen is een aanpassing van de luchtruimstructuur en een vergroting van de capaciteit in het Nederlandse luchtruim nodig.

Dijksma heeft LVNL gevraagd naar de mogelijkheden om te starten met een hoger aantal vliegbewegingen dan het voor 2018 verwachte aantal van 2000 per jaar. “LVNL verzekert mij dat zij zich zullen inzetten voor een snellere ingroei, mits veilig realiseerbaar. Met welk volume in april 2019 gestart kan worden hangt echter af van het komende overleg tussen LVNL en de luchthaven over de toekomstige dienstregeling en de benodigde openings-
uren. Hierbij wordt de commerciële behoefte van de luchthaven vergeleken met de operationele mogelijkheden in de luchtverkeersdienstverlening.”
Dijksma verwacht dat de gesprekken hierover rond de zomer 2017 zullen zijn afgerond.

Met het oog op werkgelegenheid in de regio Lelystad is er vooruitlopend op de openstelling per 1 april 2019 behoefte aan meer mogelijkheden voor vluchten in het kader van MRO (Maintenance, Repair and Overhaul). Afgesproken is dat de huidige gebruiksafspraken verlengd kunnen worden tot 1 april 2019.

Verruiming
Op grond van die afspraken vinden nu al buiten de daglichtperiode enkele honderden MRO-vluchten per jaar zonder actieve luchtverkeersbegeleiding plaats. Nu is er volgens Dijksma behoefte om ook een beperkt aantal MRO-vluchten overdag mogelijk te maken. Hoewel LVNL geen complexe tussenoplossingen kan ontwikkelen, wordt komende maanden gekeken naar een verruiming van bestaande mogelijkheden verkend. Daarnaast wordt volgens Dijksma gekeken of de infrastructuur, die naar verwachting al per 1 april 2018 gereed is, al eerder in gebruik genomen kan worden.
Officieel heeft nog geen enkele luchtvaartmaatschappij aangegeven vluchten te starten vanaf Lelystad Airport, maar volgens Schiphol-topman Jos Nijhuis is er veel interesse. De bedoeling is dat vanaf 2019 vooral ‘leisure-vluchten’ via ‘vakantieluchthaven’ Lelystad worden uitgevoerd.

Reactie Nijhuis
“Het is goed dat er nu definitieve duidelijkheid is over de startdatum voor Lelystad Airport voor commercieel verkeer”, zegt Nijhuis in reactie op de brief van Dijksma.
“In nauw overleg met LVNL blijven wij inzetten op een snelle doorgroei van het aantal vliegtuigbewegingen om de achterstand zo snel mogelijk in te lopen. Voor toekomstige groei is van het grootste belang dat de Luchtruimvisie zo snel mogelijk wordt geïmplementeerd.”