Groningen Airport Eelde: �Van opgaande lijn echt nog geen sprake� (reactie Philippe Boucher)

Groningen Airport Eelde: ‘Van opgaande lijn echt nog geen sprake’ (reactie Philippe Boucher)

plaatje GAE RTVNoord2.jpg
In reactie op een bericht van RTV Noord dat een faillissement dreigt voor Groningen Airport Eelde liet VNO-NCW Noord onlangs weten dat het juist nog goed gaat met Groningen Airport Eelde. Daarop ontving de GIC onderstaande reactie van Philippe Boucher. Volgens hem is het bericht van RTV Noord dat een faillissement dreigt inderdaad misschien nogal wat scherp van toon, maar van een opgaande lijn is bij de luchthaven toch echt nog geen sprake.
Hieronder de reactie van Boucher:

“Faillissement dreigt voor Groningen Airport Eelde”. Met deze nogal forse kop, bracht RTV Noord op 7 januari het verontrustende bericht dat aandeelhouders van Groningen Airport Eelde het heft in eigen hand hebben genomen. Ze laten een strategische verkenning uitvoeren naar de toekomst van de luchthaven. En dit een jaar nadat de Noordelijke rekenkamer dit ook al had gedaan. Er moet dus wel wat aan de hand zijn.
Sinds 2004 zijn er een achttal onderzoeken gedaan naar de economische en financiële perspectieven van de luchthaven. Onderzoeken in opdracht van de luchthaven zelf voorspelden passagiersaantallen voor 2015 rond de 658.000. Bij latere onderzoeken daalde dit aantal tot 320.000. De Noordelijke rekenkamer zag pas in 2023 een break-even en na opening van Lelystad pas in 2030 of later.
Ondertussen staat de teller voor 2015 op 182.000.
In de afgelopen 4 jaar zijn er 1.200 passagiers bij gekomen, gemiddeld 300 per jaar is een groei van 0,06 % per jaar.
Dit in scherp contrast met de uitlatingen van Lambert Zwiers, voorzitter VNO/NCW, die beweert dat Eelde bezig is aan de weg omhoog. Tot nu toe is de weg vrijwel horizontaal. GAE meldt zelf in haar net verschenen begroting 2016 dat er dit jaar op een kleine daling wordt gerekend.

Zwiers beweert verder dat luchtverkeersleiding vroeger door het Rijk werd betaald. Dit is echter al lang niet meer zo, maar wordt betaald door alle luchthavens samen, het zgn. OGA systeem. De tekorten op Eelde worden door het geringe aantal vliegtuigbewegingen op Eelde in feite door Schiphol betaald. Die willen daar al jaren vanaf. Ook de EC is tegen kruisfinanciering.
De kosten voor Eelde zullen daardoor met ca. 2 mln per jaar gaan stijgen tussen 2015 en 2020.

Aandeelhouders komen nu met het plan om nieuw onderzoek te doen naar de perspectieven van de luchthaven. In het “Procesplan voor de strategische verkenning” worden een aantal ernstige bedreigingen opgesomd; de opstart van Lelystad, de kosten van luchtverkeersleiding, de moeilijkheid een Hub verbinding tot stand te brengen en de toenemende kosten van security en achterblijvende netto inkomsten.
Het onderzoek is mede nodig voor de onderbouwing van een nieuw Luchthavenbesluit en de daarvoor benodigde MER.
Grootste bedreiging is de opening van Lelystad in 2018. Omdat 15 van de 19 charters een tussenlanding maken die extra landingsrechten, 2000 liter kerosine en 1,5 uur tijdverlies kost zal het overhevelen van deze bestemmingen naar Lelystad een financieel voordeel inhouden. De vliegtuigen zullen daar een betere bezettingsgraad halen waardoor een tussenlanding niet meer nodig is.
Op Eelde zullen de passagiersaantallen dan instorten.

Eelde failliet is misschien wat al te scherp van toon op dit moment, maar van een opgaande lijn is zelfs de luchthaven niet meer overtuigd in haar begroting 2016.