Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling
 

1. Overlast
Het vliegverkeer rond de luchthaven veroorzaakt nog steeds veel overlast bij omwonenden. De klachten betreffen o.a.:
•    langdurige geluidsoverlast door oefen- en proefvluchten,
•    geluidsoverlast door afwijking van de circuits,
•    geluidsoverlast door laagvliegende en rondcirkelende toestellen
•    geluidsoverlast door zware en luidruchtige toestellen,
•    geluidsoverlast door warmdraaien op de luchthaven,
•    stankoverlast van vliegtuigen,
•    angst en een gevoel van onveiligheid door laagvliegen en stuntvliegen. 
 

 
2. Klachtenbureau van de Commissie Milieuhygiëne
    (CMLE) opgeheven

Sinds 1 augustus 2012 is het klachtenbureau opgeheven en is er geen centraal adres meer voor indienen van klachten. Dit bureau functioneerde eigenlijk vooral als een bureaucratische doofpot want effectief werd er aan ingediende klachten niets gedaan. 

De Commissie Regionaal Overleg (CRO) is de wettelijke opvolger van de CMLE. De CRO ziet de klachtenbehandeling niet meer als haar taak. ( ). Zij adviseert de klachten na 1 augustus 2013 direct bij het ministerie in te dienen. VOLE is van mening dat dit geen serieus advies is want het ministerie staat op veel te grote afstand van de dagelijkse gang van zaken op het vliegveld. Het ministerie heeft VOLE (klik hier om de brief van het ministerie te bekijken) onlangs geïnformeerd dat men in overleg is met betrokkenen om “op een adequate wijze van klachtenmanagement te organiseren”. In september hoopt men hierover meer duidelijkheid te hebben. Tot dat moment is het ministerie bereid om klachten in ontvangst te nemen. VOLE vindt dit onpraktisch en niet effectief. Op deze manier ontstaat er weer een bureaucratische brievenbus die weinig oplost. Zolang er geen goede oplossing is, adviseert VOLE om klachten in elk geval rechtstreeks te adresseren aan de veroorzakers van de klachten. We moeten de veroorzakers directer gaan confronteren met de hinder die omwonenden ervaren.
De CMLE heeft tot nu toe de veroorzakers teveel afgeschermd van de ervaren hinder.
Bovendien moet de politiek intensiever geïnformeerd worden over vaak extreme geluidshinder. VOLE’s advies aan u voor een effectievere klachtenindiening is als volgt: 

 
Klachten indienen over vliegverkeer    
           (Meldingenloket SOCROLE vanaf 5 januari 2015)  
 
Stap 1.
Ga naar www.tmaeelde.nl. Klik op de ronde blauwe knop rechtsbovenaan het venster ‘Indienen melding’. Vul uw gegevens en formuleer uw klacht in het vak bij ‘Toelichting’. Geef zoveel mogelijk informatie over uw klacht: soort klacht (geluid, veiligheid, luchtverontreiniging, stank etc.), tijdstip, plaats, en als u deze informatie heeft ook: het soort en de kleur van het toestel, het aantal motoren, het kenteken, het soort vlucht.
Indien uw het registratienummer van het vliegtuig heeft kunnen opnemen, kunt u door op onderstaande link te klikken het betreffende toestel proberen op te zoeken.
Klik hier om het vliegtuig en/of het registratienummer van het vliegtuig op te zoeken
of kopieer de adresregel http://www.geas-web.nl/info/based.php
en plak deze in uw browser om deze informatie op te zoeken.
Klik hier om de 4 Barons van KLM Flight Academy te bekijken.
Desgewenst kunt de afbeelding van het hindertoestel meesturen als bestand.

VOLE zou u zeer erkentelijk zijn indien u VOLE een kopie stuurt van uw klacht.
Dit kunt u doen door op het meldingenformulier op de knop PrtScr (Print Screen) van uw toetsenbord te drukken, dit bestand in een foto- of tekenprogramma op te halen door middel van Nieuw van klembord onder Bestand, het bestand als jpg bestand op te slaan en als bijlage naar info@vole.nl te sturen.
Ook  informatie over hoe uw klacht door geadresseerden is afgehandeld is zeer welkom.

 
 
 
Overtreding sluitingstijden GAE melden bij VOLE
(update vanaf 29 december 2019)
 
Het meldingenloket van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) registreert meldingen en klachten over luchthaven Eelde. Deze worden ieder kwartaal gerapporteerd aan de CRO. In de CRO domineren luchtvaartbelangen. Met meldingen of klachten wordt niets gedaan.
 
Daarom dient VOLE bij overtredingen van de sluitingstijden een handhavingsverzoek in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie I&W. In 2018 zijn langs die weg drie overtredingen vastgesteld, waarvoor GAE een waarschuwing kreeg.
 
Constateert u een aantoonbare overtreding door GAE, zoals gebruik van het vliegveld buiten openingstijden (de openingstijden zijn doordeweeks 6.30-23.00 u. en in het weekend en op feestdagen 7.30-22.00u.)? En wilt u dat er echt iets gebeurt met uw klacht? Licht ons dan in, zodat wij uw klacht met een handhavingsverzoek kunnen neerleggen bij de Inspectie. U kunt uw klacht richten aan info@vole.nl