Persbericht 29-11-2016 Investeringsvoorstel luchthaven Eelde hangt van misleiding aan elkaar

Persbericht 29-11-2016


Investeringsvoorstel luchthaven Eelde hangt van misleiding aan elkaar


Gemiddeld 15 passagiers in de lijn naar Kopenhagen 


Op woensdag 30 november vergaderen Provinciale Staten Drenthe en Groningen over het voorstel van de aandeelhouders om 46 miljoen in de luchthaven Eelde te investeren.

Het voorstel is zwak onderbouwd. Het staat vol onjuistheden en verdraaiingen van de werkelijkheid.

Dat zagen critici ook bij de besluitvorming over de baanverlenging. Er zouden 650.000 passagiers komen. Het zijn er dit jaar 150.000.


In de nieuwe strategie richt de luchthaven zich op hub-verbindingen zoals de lijn naar Kopenhagen. Tellingen over de maand november wijzen uit dat er gemiddeld 15 passagiers in het vliegtuig zitten. Dat zijn er 17.000 per jaar. Gerekend was op 40.000. Toch staat er in het voorstel van de aandeelhouders dat Eelde gaat groeien naar 407.000 passagiers. Voor deze groei zijn dus 15 lijnen zoals naar Kopenhagen nodig. De luchthaven stopte 1 miljoen euro in de lijn naar Kopenhagen. Het staat wel vast dat de lijn stopt als de subsidie stopt.


Raden en Staten worden bewust misleid met:

  • De uitspraak dat de lijn naar Kopenhagen “zich volgens verwachting positief ontwikkelt”

  • De suggestie dat kosten luchtverkeersleiding niet in rekening worden gebracht

  • De uitspraak dat het luchthavenbesluit urgent is omdat er niet genoeg geluidsruimte zou zijn.


Aandeelhouders willen haast maken met de besluitvorming vanwege het luchthavenbesluit.
De geluidsruimte zou worden overschreden vanwege de traumaheli. De laatste jaren is het aantal vliegbewegingen echter drastisch afgenomen [1]. Er kan zeven keer zoveel vliegverkeer komen voordat er problemen ontstaan [2].


Voor een luchthavenbesluit is een economische onderbouwing voor 10 jaar nodig. De nu voorgestelde prognose en investering zal in 2018 achterhaald blijken als Lelystad de helft van het vakantieverkeer uit Eelde heeft weggezogen. Dat is aannemelijk omdat in Lelystad al in het eerste jaar veel vluchten worden aangeboden.


Een tweede reden voor de haast is de suggestie dat er onvoldoende geld in kas zou zijn. Met 5,6 miljoen in kas kan de luchthaven het uitzingen tot in 2019.


Raden en staten moeten in december een besluit nemen zonder de financiële gevolgen te kennen.
De financiële uitwerking komt pas bij de voorjaarsnota 2017. Maar ook dan kunnen de financiële gevolgen niet bekend zijn omdat de kosten hoger zijn als de resultaten tegenvallen. Met de nieuwe strategie van hub-verbindingen zullen de kosten aanzienlijk hoger zijn en het aantal passagiers aanzienlijk lager.


De geschiedenis herhaalt zich. Ook 5 jaar geleden waarschuwde VOLE dat de prognoses niet realistisch waren. De waarschuwing werd genegeerd. Nu zien we hetzelfde gebeuren.


Er is alle reden voor om de prognoses te herzien voordat besloten wordt weer tientallen miljoenen in GAE te pompen zonder enig zicht op resultaat.


Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde


 

[1] Met 65 % van 65.000 in 2009 tot 23.000 in 2015 (bron CBS)


[2] De handhavingsrapportage gebruiksjaren 2015-2016 laat niet zien dat op meetpunt 23 (Legroweg waar de traumaheli is gestationeerd) minder dan 14% van de beschikbare geluidsruimte wordt benut. Hier kan dus 7 keer zoveel verkeer komen dan nu.