Persbericht Hoger beroep overtredingen van de sluitingstijden door luchthaven Eelde

Persbericht

12 maart 2020

Hoger beroep overtredingen van de sluitingstijden door luchthaven Eelde

 
Op Groningen Airport Eelde (GAE) vonden in 2018 en 2019 herhaalde en systematische overtredingen plaats van de sluitingstijden.

Het ministerie I&W (IL&T) weigerde op te treden tegen de door de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) ingediende klachten hierover. VOLE stuurde daarom op 16 juli 2018 een formeel handhavingsverzoek aan de minister I&W. Dit verzoek werd afgewezen.

Onder druk van het beroep dat VOLE instelde bij de rechtbank Noord Nederland gaf de minister twee van de drie aangevoerde overtredingen na 1½ jaar toe. De luchthaven had geen toestemming mogen geven voor het té late vertrek van een vliegtuig met voetbalsupporters op 1-7-2018 en een té late aankomst van een Nordica vlucht uit Kopenhagen op 27 mei. In de reactie op de door de minister bevestigde overtredingen stelt de luchthavendirectie zich boven het bevoegd gezag met de mededeling: ‘we zijn het hier niet mee eens’.

De overtredingen die nog niet zijn toegegeven betreffen het systematisch te vroeg vertrekken van de Nordica vluchten in 2018/2019. De luchthaven is gesloten van 23.00 tot 6.30 uur. Nordica kreeg van de luchthaven in strijd met de regels toestemming voor 6.30 uur te vertrekken. Daarbij werden omwonenden in hun slaap gestoord door de gierende motoren van warmdraaiende en taxiënde toestellen.

In de uitspraak van 20 januari j.l. volgde de rechterbank Noord Nederland de onnavolgbare redenering van IL&T (taxiën behoort niet tot het gebruik van de luchthaven).

VOLE kan daar geen genoegen mee nemen en heeft hoger beroep in gesteld bij de Raad van State.

Het gaat om een principiële zaak die ook gevolgen heeft voor de handhaving van de sluitingstijden bij andere luchthavens. Daar komt bij dat luchthaven Eelde herhaaldelijk en systematisch overtredingen begaat en de aanwijzingen en berispingen van de minister niet accepteert. Het door de minister opgelegde ‘plan van aanpak met daarin opgenomen verbeteracties om herhaling te voorkomen’ is nog steeds niet door de luchthaven ingediend.

 

met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)

Jan Wittenberg
woordvoeder
050 3183360