PERSBERICHT Project ‘Green Sustainable Airports’: een geldverslindend rookgordijn

kleurenlogo.jpgVereniging Omwonenden Luchthaven
Eelde
‘voor de kwaliteit van de leefomgeving’


www.vole.nl

 

PERSBERICHT
Project ‘Green Sustainable Airports’: een geldverslindend rookgordijn
‘Luchthaven Eelde niet groen, zeker niet duurzaam’ Op de Luchthaven Eelde vindt van 15-17 september een internationale conferentie plaats met als titel ‘Green Sustainable Airports’. Vertegenwoordigers van Europese vliegvelden en kennisinstellingen praten over het toepassen van duurzame oplossingen voor het beheer en gebruik van luchthavens. Gastheren van de conferentie zijn de Provincie Drenthe en Groningen Airport Eelde. Het project wordt mogelijk gemaakt met geld van de Europese Commissie.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) is niet uitgenodigd voor deze


conferentie. Als nauw betrokken partij bij de luchthaven heeft VOLE echter wel een mening over dit project.


 • VOLE juicht het toe dat duurzaamheid en vergroening de aandacht krijgen.
 • Deze conferentie is in onze ogen niet meer dan een dure slag in de lucht zolang GAE niets doet aan de overlast die de KLM Luchtvaartschool (KLS) iedere dag veroorzaakt met zijn met lawaaïerige en vervuilende toestellen. Overlast die te voorkomen valt met moderne toestellen. De KLS heeft al tien jaar geleden erkend dat de ‘Barons’ waarmee de school maar blijft vliegen, aan vervanging toe zijn. De school heeft er ook het geld voor gereserveerd. GAE doet niets om van deze herrie vliegtuigen af te komen, ondanks herhaald aandringen van VOLE. 
 • De groei van de luchtvaart leidt tot toename van de vervuiling, zoals uitstoot van CO2 en fijnstof. De maatregelen die mogelijk zijn ter vergroening van Eelde, compenseren slechts een fractie van de toename van de vervuiling die de groei van het vliegverkeer veroorzaakt. 
 • Een duurzame toekomst van luchthaven Eelde is gediend met een realistische planning en met een bedrijfsvoering die is afgestemd op de werkelijke betekenis en potentie van de luchthaven. Maar helaas houdt GAE vast aan onhaalbare groeicijfers en gaat uit van verviervoudiging van het aantal passagiers in acht jaar. Ter vergelijking: voor heel Nederland wordt uitgegaan van een verdubbeling in 18 jaar.

 • Volgens GAE is voor de toename van het vliegverkeer een baanverlenging nodig. Daarvoor moet 50 hectare eeuwenoud cultuurlandschap onder asfalt verdwijnen (70 voetbalvelden). Het project “Green Sustainable Airports” op Eelde komt er op neer dat GAE met de ene hand Led-lampjes indraait, terwijl het met de andere hand 50 hectare waardevol groen landschap vernietigt. 
 • Op de conferentie worden de maatregelen rond South End Airport en Billund Airport gepresenteerd. Het is een gotspe dat Eelde zich vergelijkt met deze vliegvelden. Billund verwerkt 2,5 miljoen passagiers, 15 maal zoveel als Eelde dat vorig jaar slechts 167.000 passagiersbewegingen haalde. South End Airport is nu nog een klein vliegveld maar heeft een ambitieus plan om te groeien naar 2 miljoen passagiers, overigens, met een baan van 1900 meter [1]. Dit laatste toont maar weer eens aan dat Eelde om te kunnen groeien helemaal geen baan van 2500 meter nodig heeft. 
 • Het jaarverslag maakt ook melding van het ‘Green Sustainable Airports project’. GAE schrijft: “Er zijn een aantal concrete projecten geïdentificeerd, waarmee de luchthaven de duurszaamheidsdoelstellingen inhoud gaat geven”. Het enige voorbeeld dat GAE weet te noemen is het invoeren van glijvluchten. Maar dit is een fopspeen waarmee de omgeving weinig opschiet. Men wil het publiek laten geloven dat vliegtuigen glijden zoals een zweefvliegtuig. In werkelijkheid daalt men iets geleidelijker, maar met de motoren aan en met dezelfde snelheid. De vermindering van geluidoverlast en vervuiling bij invoering van glijvluchten staat in geen verhouding tot de werkelijke overlast en vervuiling. Bovendien veranderen zij niets aan de fase waarin het meeste lawaai ontstaat, de starts. 
 • Een ander voorbeeld waarmee GAE aangeeft dat het de ‘vergroening’ niet serieus neemt is het uitrijden van mest. GAE spreekt van “natuurvriendelijk graslandbeheer op het luchthaventerrein”. In werkelijkheid wordt er drijfmest aangevoerd uit Gelderland en over het gehele terrein geïnjecteerd. Volgens het vliegveld gebeurt dit “binnen de regels van de mestwet.” 
 • Zolang GAE ambities heeft om een aanzienlijk aantal vrachtvliegtuigen aan te trekken, is elk verhaal over vergroening nauwelijks serieus te nemen. Vrachtvliegtuigen vervuilen ernstig en geven veel overlast voor de omgeving. Bovendien bestaan er goede alternatieven voor vrachtvervoer door de lucht. 
 • De luchthaven Eelde telt in de zomer negentien chartervluchten per week en in de winter drie. Wie buiten de vertrek-aankomstpiek wel eens in de vertrekhal komt verbaast zich over de enorme verspilling. De verwarmde en overvloedig verlichte vertrekhal is meestal uitgestorven. De luchthaven is meer dan 5700 uur per jaar open [2]. Ook de luchtverkeersleiding en de brandweer zijn dan op volle sterkte aanwezig. Het vliegveld is voor de charters ongeveer 1200 uur in gebruik [3].
  Dit betreft 93% van het totaal aantal passagiers. De conclusie is dat energie- en geldverslindende voorzieningen slechts beschikbaar dienen te zijn gedurende +1500 gebruiksuren. Een zeer aanzienlijke besparing (tot 70%) kan worden bereikt met beperkte openingstijden. Dat zou pas vergroening opleveren en zeker ook verduurzaming. Want de bedrijfskosten (met name salarissen) gaan met de helft omlaag. Op die manier kan het vliegveld voor Noord Nederland behouden blijven. In plaats daarvan kiest GAE voor de heilloze weg van ongefundeerde expansie en baanverlenging.
   
 • VOLE vindt het ‘Green Sustainable Airports’ project een geldverslindend rookgordijn rond de werkelijke problemen van luchthaven Eelde. Een twintigtal internationale gasten worden drie dagen gefêteerd door de provincie Drenthe in een duur hotel. De rekening wordt betaald met belastinggeld, deels door de Provincie Drenthe, deels door de Europese Commissie. Als het de Provincie en GAE werkelijk te doen was om de duurzaamheid van de luchthaven, hadden ze een conferentie kunnen beleggen met stakeholders over een realistisch toekomstperspectief. In de slepende procedure rond de baanverlenging trekt men kennelijk liever een rookgordijn op.VOLE 14-9-2010
  Voor een nadere toelichting: 050-318336

[1] Bron: www. flysouthend2012.com
The airport’s existing runway is 1,605 metres long. The proposed runway extension would increase
the runway length to 1,905 metres. With the extension the airport runway would be able to declare
an available take off distance of 1,799 metres.
[2] Openingstijden: ma-vr van 6.30-23.00 uur, za-zo en feestdagen 7.30-21.30 uur.
[3] De155.000 charterpassagiersbewegingen ( plm. 60.000 instappende passagiers, rest is transit)
worden vervoerd met plm. 600 charters. De checkintijd is 2 uur en de omkeertijd 45-50 minuten.
Sommige charters vertrekken kort na elkaar.

     Secretariaat                  Woordvoerder                              Postbank

Postbus 47            J. Wittenberg (voorzitter)               Gironummer 204082

9765 ZG Paterswolde          
050-3183360            Ver. Omwonenden Luchthaven Eelde

email: info@vole.nl                                                             
te Vries