‘Ruimere openingstijden vliegveld Eelde gaan meer overlast veroorzaken’

23 april 2024 door Mathijs Renkema op RTVDrenthe

De Commissie mer verwacht meer overlast
van Groningen Airport Eelde
© RTV Drenthe / Marjorie Noë

 

Meer commerciële vluchten en ruimere openingstijden gaan ervoor zorgen dat extra overlast van Groningen Airport Eelde (GAE) onvermijdelijk is. Dat stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in haar advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over een nieuw luchthavenbesluit voor Eelde.

Het vliegveld is zelf de initiatiefnemer van het milieurapport. GAE wilde aantonen dat verruimde openingstijden (een half uur eerder open en een uur later dicht) nauwelijks effect hebben op natuur en milieu. Volgens de Commissie m.e.r. heeft de luchthaven voldoende onderbouwd dat er geen belangrijke gevolgen zijn voor de natuur. Maar die onderbouwing mist als het gaat om geluidshinder in de nacht voor omwonenden, en eventuele slaapverstoring.

Onduidelijk

GAE hoopt in het nieuwe luchthavenbesluit (zie kader) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ruimere openingstijden te krijgen. Op die manier wordt het vliegveld een interessantere optie voor commerciële vluchten. Dat is nodig, vindt Eelde, want het vliegveld wil de komende jaren van 108.000 passagiers in 2023 de komende jaren doorgroeien naar in totaal 350.000 passagiers.

De luchthavenleiding geeft in een reactie aan dat ze de mer-beoordeling zal verduidelijken en onderbouwen. Wanneer ze dat doet is nog onduidelijk, maar dat moet vóór het indienen van de aanvraag voor het nieuwe Luchthavenbesluit. Het ministerie beslist dan of er wel of niet een uitgebreide milieueffectrapportage nodig is, om te komen tot definitieve besluitvorming over het nieuwe Luchthavenbesluit voor Eelde.

Draagvlak

GAE zegt ondertussen dat de geluidsbelasting niet toe zal nemen ten opzichte van de huidige vergunning. Daarnaast is er volgens het vliegveld veel regionaal draagvlak voor de verruiming van openingstijden.

Nog voor de zomer wil Groningen Airport Eelde een nieuwe aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit de deur uit hebben gedaan.

Luchthavenbesluit

Het luchthavenbesluit is de vergunning van de luchthaven. Daarin staat wat er op en bij een luchthaven wel en niet mag, welk luchtverkeer er terecht kan en wat de regels en grenswaarden zijn. In 2024 worden weer nieuwe luchthavenbesluiten genomen voor vliegvelden. Eelde wil – naast meer commerciële vluchten en ruimere openingstijden- meer ruimte voor ander trainingsverkeer en vluchten van het mobiele medische team van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Demissionair-minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) beslist over de verschillende aanvragen voor luchthavenbesluiten.