Staatssteun voor luchthavens: geld voor niets ten behoeve van gratis startbanen

Staatssteun voor luchthavens: geld voor niets ten behoeve van gratis startbanen

 

Medio april heeft de Europese Commissie een consultatie gestart naar de betwiste staatssteun aan 23 regionale vliegvelden in het licht van de recent herziene richtlijnen voor vliegvelden en luchtvaartmaatschappijen die begin deze maand in werking zijn getreden.
‘Transport and Environment’ (de Europese koepel van Milieuorganisaties) denkt dat de beslissingen m.b.t. staatssteun op grond van de nieuwe richtlijnen de concurrentie in deze toch al zwaar gesubsidieerde sector nog verder dreigt te ontwrichten. Dit ten koste van miljarden euro’s aan publiek geld, in de vorm van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu en waardoor nog meer CO2 zal worden uitgestoten dan het oorspronkelijke handelssysteem voor broeikasgassen zou moeten besparen.
‘Transport and Environment’ is van mening dat staatsteun uitsluitend te rechtvaardigen valt indien verstrekt aan zorgvuldig gekozen kleine vliegvelden in gebieden waarin ander verkeer dan luchtvaart niet of nauwelijks mogelijk is.
U kunt het antwoord van T&E op de consultatie hieronder downloaden.

Klik hier om het antwoord van T&E te downloaden