voorbeeldbrief


Geachte (geadresseerden invullen)                    Plaats en datum……….


Hierbij dien ik een klacht in over de geluidsoverlast door vliegtuigen die GAE (Groningen Airport Eelde) aandoen.
Sinds 1 augustus 2013 is de klachtenafhandeling vliegverkeer GAE door de CRO (Commissie Regionaal Overleg) gestopt en adresseer ik mij tot u. Verder richt ik me tot de directie van Groningen Airport Eelde omdat GAE deze hinder faciliteert.

Omschrijving van de klacht: (soort klacht, tijdstip, omschrijving toestel als registratienummer)

Ik verwacht, dat u structurele maatregelen neemt om deze hinder op te heffen c.q. drastisch te verminderen en dat u mij binnenkort over de verbeteringen zult informeren. (Eventueel door afzender aan te vullen)

Met vriendelijke groet,

Naam en woonplaats van afzender

 

P.S.
Een kopie van deze klacht stuur ik naar de provincie Drenthe afdeling Milieuklachten.
(Eventueel  andere instanties, die u informeert,  zoals het ministerie of de inspectie leefomgeving dan ook vermelden.)