Wat politieke partijen schrijven in de verkiezingsprogramma�s over luchthaven Eelde

Wat politieke partijen schrijven in de verkiezingsprogramma’s over luchthaven Eelde

Overzicht programma’s Statenverkiezingen 2015

VOLE: februari 2015

Drenthe
PvdA:
“De PvdA steunt de ontwikkeling van de luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE) tot internationale aan- en afvoerlijn. Streven is dat GAE uiteindelijk op eigen benen kan staan, ook qua organisatievorm.”

VVD:
” Groningen Airport Eelde Groningen Airport Eelde is belangrijk voor Noord Nederland en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Groningen Airport Eelde (GAE) is van groot belang voor zowel vakantiereizen als voor zakelijke reizen naar binnen- en buitenland. Daarnaast is Groningen Airport Eelde een kwaliteitslocatie voor de vestiging van hoogwaardige bedrijvigheid. De VVD staat positief ten opzichte van mogelijkheden voor GAE om een voorbeeld te worden van een duurzame luchthaven, zowel in de wijze van “aanvliegen” (glijvluchten) als in het eigen energieverbruik.  De luchthaven is essentieel voor de economische ontwikkeling van de regio;  Voor zowel de bedrijvigheid als de recreatie en het toerisme is Groningen Airport Eelde niet weg te denken uit Drenthe;  De VVD wil zich blijven inzetten voor een goede infrastructuur en een goede bereikbaarheid van de luchthaven met het openbaar vervoer;  Nu de baanverlenging een feit is, moet de luchthaven zelf laten zien dat er groei mogelijk is. De VVD is bereid dit te faciliteren.”

D66:
“De provincie Drenthe levert geen bijdrage aan het vliegveld Groningen Airport Eelde (GAE). D66 stelt zich op het standpunt dat het vliegveld zichzelf moet kunnen bedruipen. Het vliegveld draagt bij aan de regionale economie (vestigingsplaats voor bedrijvigheid, werkgelegenheid).”

CDA:

“Punten van aandacht vormen de doorontwikkeling van de bedrijvigheid bij vliegveld Groningen Airport Eelde met de verlengde landingsbaan,…..”
”Vliegveld Groningen Airport Eelde blijven ondersteunen”.

SP:
“Groningen Airport Eelde moet bewijzen dat ze kan overleven zonder overheidssubsidie. De SP vindt het onverantwoord om nog meer gemeenschapsgeld te steken in een vliegveld waarvan het achterland te dunbevolkt is. De grootschalige ontwikkelingen in de omgeving van het vliegveld worden niet (mede)gefinancierd door de provincie.”

CU:
“Investeren in de luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE) is pas aan de orde als er een duidelijk positief perspectief voor de toekomst is voor wat betreft aantallen passagiers en hoeveelheden vracht”.

GL:
“Airport Groningen Eelde krijgt wat GroenLinks betreft alleen subsidie voor verduurzaming.”

PVV:
“Uitbreiding vliegveld Eelde.”

Groningen
PvdA
Niets over GAE

VVD:
“De VVD wil Groningen Airport Eelde verder uitbouwen en nieuwe lijnverbindingen realiseren. De luchthaven moet in 2019 op eigen benen kunnen staan. De VVD is bereid daartoe te investeren in voorzieningen zoals een terminal en in meer vliegbestemmingen.”

D66:
“Bereikbaarheid via de lucht: D66 vindt dat Groningen Airport Eelde de kans moet krijgen om zichzelf te bewijzen als luchthaven. Wel moet de provincie erg waakzaam zijn zodat niet onnodig publiek geld geïnvesteerd wordt. Aankomende jaren moet Groningen Airport Eelde investeren in mogelijke vliegverbindingen en stevig werken aan de aantrekkelijkheid van reizen naar Groningen of vanaf Groningen Airport Eelde.
Jaarlijks de voortgang van de ontwikkelingen rond Groningen Airport Eelde polst en na vier jaar de Rekenkamer een onderzoek laat doen om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van het vliegveld en daarmee haar toekomst.

CDA:
“Luchtvervoer: Wij willen Groningen Airport Eelde in stand houden.”

SP:
“Uitbreiding van Groningen Airport Eelde biedt geen enkel uitzicht op vermindering
van de financiële tekorten van de luchthaven en betekent wel een toename van de
milieuhinder. De SP zal zich daarom verzetten tegen nieuwe overheidssteun voor exploitatie of investeringen van het vliegveld.”

GL:
“Geen provinciaal geld meer naar vliegveld Groningen-Airport-Eelde.

PVV:
“Behoud vliegveld Eelde en uitbreiding van economische activiteiten op en rond het vliegveld.”