Zeg nee tegen transferium De Punt (Teken de petitie en stuur hem door)

IJsvogel07042020-780x585.jpg


Erik Bazuin uit Glimmen en Sylvie Westerhof uit Tynaarlo zien het beslist niet zitten als Rijkswaterstaat gaat sleutelen aan de afritten Glimmen-Eelde op de A28. En al helemaal niet als er een transferium wordt aangelegd op deze plaats. De natuur zal de prijs betalen, zeggen ze. Ze zijn een petitie gestart om verzet te mobiliseren.

Bazuin en Westerhof zeggen in een toelichting: “Als de plannen doorgaan heeft dit desastreuze gevolgen voor de omgeving en de natuur. Het plan heeft lang stil gelegen door de stikstofcrisis, maar de provincie heeft de plannen weer opgepakt en de aanbesteding is inmiddels gegund aan een aannemer. De gemeenteraad van Tynaarlo moet nog instemmen met de plannen en goedkeuring geven over een wijziging van het bestemmingsplan. De petitie zal daarom worden overhandigd aan de gemeenteraad van Tynaarlo.”

Volgens Bazuin en Westerhof is er geen draagvlak onder de bevolking voor dit plan, dat al in 2017 is gelanceerd. Ze noemen het een ‘prestigeproject’, want het transferium in Haren biedt genoeg parkeerplaatsen en dat is een paar kilometer verderop. Verder wijzen ze op de economische prijs van het project: 17 miljoen euro. Maar de prijs voor de natuur vinden zij nog veel belangrijker. Bazuin en Westerhof stellen: “Vernietiging van het leefgebied van (beschermde) diersoorten. Aan de noordwest kant van de A28 staat een nieuwe afrit gepland. Dit is een belangrijk foerageer- en leefgebied voor veel vogels en andere diersoorten. Omdat er in de plannen weinig wordt vermeld en omdat bestaand onderzoek gedateerd maar ook onjuist is, hebben wij zelf onderzoek gedaan. In het leefgebied komen o.a. de otter (waaronder jongen!), bever, roerdomp, bunzing en hermelijn voor. Ook gaat de geplande afrit dwars door een vaste ijsvogel broedplaats. Bijzonder is dat dit blijkbaar zomaar kan op minder dan 250 meter van het Natura- 2000 gebied ‘’Nationaal park De Drentsche Aa’’.”

Wie de bezwaren van Bazuin en Westerhof leest zal het wellicht ook curieus vinden dat op een afstand van minder dan vijf kilometer twee transferiums zouden moeten komen. Wie de gedachte daarachter kent mag het zeggen.

De petitie is te vinden op: www.transferium-nee.nl

De foto van de ijsvogel is door Erik Bazuin zelf gemaakt. Wellicht is dit zelfs één van de vogels die letterlijk worden bedreigd als de plannen doorgaan.