Brief VOLE aan Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie

Aan de leden van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie

Op uw vergadering van 29 juni staat onder ingekomen stukken A4 de reactie van GS Drenthe en Groningen op verzoeken van het ministerie I&W m.b.t. inzake het luchthavenbesluit.

Het is een uiterst merkwaardige brief die GS aan het Ministerie stuurde over de instandhouding van luchthaven Eelde. Een brief vol tegenstrijdigheden. Een brief waarin het ministerie de les wordt gelezen. Is dat slim als je wilt dat het Rijk gaat bijdragen aan het groeiende exploitatieverlies van GAE? Of is de brief bedoeld voor regionale consumptie? Een poging om de schuld voor het falende beleid van de aandeelhouders bij het ministerie te leggen.

Gisteren sloeg GAE directeur Mw. de Groot om zich heen: ‘Kabinet is onverstandig bezig’. Dit omdat het kabinet zich voor wat betreft de openingstijden van het vliegveld aan de wet houdt. Er staat in de Wet Luchtvaart geen uitzonderingregeling om van een luchthavenbesluit af te wijken. Weet Mw. de Groot dat niet? Dit is de zoveelste zeperd van deze directeur: er worden duizenden vluchten op Schiphol geschrapt en er wordt niet één vlucht naar Eelde verplaatst. Dit bewijst wel de totale overbodigheid van dit vliegveld.

Het is nog erger: navraag bij het ministerie leert dat De Groot gevraagd had om vluchten tot 2:00 uur toe te staan! Dat bewijst opnieuw dat De Groot lak heeft aan de omgeving. Bovendien bewijst het gebedel om vluchten uit Schiphol dat de duurzaamheidsambities waarmee GAE vorig jaar de Staten nog probeerde te paaien niet meer dan green washing zijn. Waar blijft de Provincie in haar verantwoordelijkheid van aandeelhouder eigenlijk? Hoe lang staat ze nog toe dat de ene duurbetaalde GAE-directeur na de andere losse flodders blijven afschieten en voor onrust zorgen? Of zijn de aandeelhouders nog steeds van mening dat dit vliegveld ‘onmisbare infrastructuur’ is en van ‘groot economisch belang’ voor de regio, zoals ze tegen de klippen op beweren?

De mediaruis die GAE creëert over het overnemen van vluchten van Schiphol is slechts bedoeld om de aandacht af te leiden van het werkelijke probleem: er moet per jaar 8 à 10 miljoen euro belastinggeld bij om GAE open te houden. De ‘investering’ van 46 miljoen euro in GAE waartoe de Staten in 2016 besloten is er in hoog tempo doorheen gejaagd, om verliezen af te dekken. Het begint te knijpen. Het ministerie wil ‘voor de zomer van 2022 een schriftelijke bevestiging of de aandeelhouders bereidheid zijn om voor de komende 10 jaren financieel garant te staan voor de luchthaven’. Anders geen luchthavenbesluit en geen luchthaven. Het lanceren van kansloze en onwettige initiatieven lijkt er vooral op gericht om de schuld van het onvermijdelijke afbouwen van GAE bij het Rijk en Schiphol te kunnen leggen.

Bijgevoegd een uitvoeriger reactie van VOLE op de brief van GS.

Met vriendelijke groet,

Namens Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Jan Wittenberg
06 29176236