Chiel Stutterheim bescheiden positief over 1e kwartaal 2013 GAE

Chiel Stutterheim is bescheiden positief over
eerste kwartaal 2013 van GAE

 

Op RTV Drenthe is adjunct directeur Chiel Stutterheim geïnterviewd over de resultaten van het eerste kwartaal 2013 voor GAE: Hij is voorzichtig positief en zegt dat er nog een lange weg te gaan is voordat er winst gemaakt wordt. Het is volgens hem haalbaar 600.000 passagiers van Eelde te laten vertrekken, maar niet voor 2015.

Inmiddels zijn de cijfers over april en mei 2013 van het CBS beschikbaar gekomen. Vooral die over de maand mei zijn van belang, want dan start het zomerprogramma van de charters en van twee extra lijnen van Ryanair naar Mallorca en Gerona.

Ten opzichte van 2012 laat 2013 het volgende beeld voor Eelde zien over de eerste 5 maanden:

Aantallen passagiers
Het totale aantal passagiers is gestegen van 43.494 naar 51.143. Dat betekent een toename van ca. 18%. Deze heeft vooral te maken met de lijndienst op Milaan/Bergamo van Ryanair die in de winter is blijven vliegen. Het jaar 2013 telt daardoor in de eerste vier maanden twee vluchten extra per week, waardoor het aantal lijnvluchten met 76% is gestegen. Er vertrekken immers weinig lijndiensten van Eelde.
De charters daarentegen blijven nog steeds een licht dalende trend vertonen: van 31.982 naar 30.804 passagiers. Een daling van 4% over de eerste vijf maanden.
Deze trend is niet onbelangrijk omdat de charters de core business van Eelde zijn.
Op zich zeggen aantallen passagiers nog niet zo veel. Van doorslaggevend belang echter is de bezettingsgraad van de toestellen. Deze geeft namelijk aan of bestemmingen duurzaam zullen zijn.

Charters

Voor de charters ligt de bezettingsgraad tussen de 65% en de 68%. Voor de touroperators blijft er dus alle reden om te proberen dit cijfer te verbeteren met een tussenlanding.
Corendon die met haar nieuwe rechtstreekse bestemming naar Antalya de aftrap op de splinternieuwe baan mocht geven, vliegt tegenwoordig ook al niet meer rechtstreeks, maar maakt tussenlandingen op Eindhoven, Amsterdam en Berlijn om haar toestellen maximaal te vullen. Stutterheim praat nog steeds over rechtstreekse vluchten, maar die vertrekken er niet van Eelde. Zelfs toestellen op weg naar de Canarische eilanden maken nog tussenlandingen.

Lijndiensten
Voor de lijndiensten van Ryanair, voornamelijk Milaan in de eerste 4 maanden, komen we uit op een bezetting van ca. 67%, een duidelijke verbetering ten opzichte van 2012 waar Milaan nog 57% scoorde volgens onze tellingen. Voor Ryanair echter is deze score nog te laag. Dat Ryanair daarvoor compensatie vraagt van GAE blijkt uit de jaarcijfers over 2012 van de luchthaven. Uit[b1]  onze financiële analyses blijkt dat er [b2] circa 90% korting gegeven moet zijn op de landingsrechten en 50% korting op passagiersvergoe-dingen en korting op de security charge. Deze kortingen bedragen in totaal een som van 750.000 à 1 miljoen euro!
Wat er precies staat in het contract van Ryanair met GAE weten we niet, en wat Ryanair in 2014 gaat doen, is eveneens onzeker. Het lopende jaar is het laatste jaar van dit driejarige contract.
De onzekerheid hierover wordt nog vergroot door de ontwikkelingen op Airport Lelystad, waar men een teveel aan vakantieverkeer van Schiphol naartoe wil dirigeren.
Voor Ryanair zou dit een gunstig alternatief kunnen worden. Lelystad heeft een beter catchment area dan Eelde. En dat vliegveld ligt slechts een uur en een kwartier met de auto van Groningen.

Tenslotte noemt Stutterheim nog het getal van 200.000 passagiers voor 2012 terwijl het CBS er slechts 180.800 heeft vermeld.
VOLE heeft er altijd op gewezen dat GAE doet aan window dressing doordat men de transitopassagiers [1] van de tussenlandingen meetelt. In het jaarverslag van GAE staat een reactie op deze kritiek:
“Groningen Airport Eelde publiceert de verkeer- en vervoergegevens van inkomende passagiers, vertrekkende passagiers en transitpassagiers conform de voorschriften van de Airport Council International.”

CBS doet dit niet en vermeldt het volgende:
“De door het CBS gepubliceerde passagierscijfers van onze luchthavens van nationale betekenis, waaronder ook Groningen Airport Eelde, bevatten GEEN transitopassagiers, enkel "Origin/destination" en "Transfer" passagiers. Het CBS volgt daarbij Eurostat.
De voorschriften van de "Airport Council International" zijn voor het CBS niet van belang en zeker niet bindend.”

Alle andere luchthavens in Nederland conformeren zich aan het CBS en Eurostat, maar Eelde volgt het ACI en kan daardoor de transit passagiers meetellen en een positievere indruk maken.

Toch doet de heer Stutterheim zijn best in dit interview de zaken niet mooier voor te stellen dan ze zijn. Dat vinden wij een verbetering in de voorlichting door Groningen Airport Eelde.

Van een onzer adviseurs.


[1] Transitopassagiers zijn passagiers die met het zelfde toestel weer verder gaan. Deze worden door het CBS niet meegeteld, maar wel door GAE. Transfer betreft passagiers die overstappen op een ander toestel. Die telt het CBS wel mee, maar die zijn er niet op Eelde.