Klachtenafhandeling vliegbewegingen Groningen Airport Eelde stopt

Onderstaand bericht is afkomstig van een digitaal bericht van de gemeente Tynaarlo.


Klachtenafhandeling vliegbewegingen Groningen Airport Eelde stopt

De Commissie Milieu Hygiëne Luchtvaartterrein Eelde is per 1 augustus 2012 van rechtswege ontbonden. Daarvoor in de plaats is de Commissie regionaal overleg (CRO) luchthaven Eelde ingesteld. Deze commissie zal de klachtenafhandeling niet ter hand nemen, omdat het geen bij wet genoemde taak/activiteit is.
Gelet op het beëindigen van de financiering van klachtenafhandeling per 1 augustus 2013, zullen klachten vanaf 1 juli 2013 ter behandeling/afdoening aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu doorgezonden worden en vanaf 1 augustus 2013 rechtstreeks bij het ministerie moeten worden ingediend.

Per 1 augustus 2012 is de omzettingsregeling voor de luchthaven Eelde van kracht geworden. Daarmee komt van rechtswege een einde aan de activiteiten van de CMLE (Commissie Milieuhygiëne Luchtvaarterrein Eelde).

Door middel van de Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis is de CRO luchthaven Eelde ingesteld.
Zolang de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu daarin voorziet, kan de CRO voor het uitvoeren van haar wettelijke taak een subsidie aanvragen bij het ministerie. Niet bij wet genoemde taken en activiteiten komen niet voor financiering in aanmerking. Indien de CRO niet bij wet genoemde taken en activiteiten wenst uit te voern, zal zij hiervoor alternatieve financiering dienen te vinden. Klachtenafhandeling is géén bij wet genoemde taak/activiteit van de CRO.

De CMLE is van mening dat de klachtenafhandeling in principe een taak is van het bevoegd gezag. Voor Groningen Airport Eelde is dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu.    

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven een zorgvuldige overgang van de huidige CMLE naar de nieuwe CRO Luchthaven Eelde tot 1 augustus 2013 te zullen faciliteren. Gelet op het beëindigen van de financiering van klachtenafhandeling per 1 augustus 2013, zullen de klachten vanaf 1 juli 2013 ter behandeling/afdoening aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu doorgezonden worden en zullen per 1 augustus 2013 direct bij het ministerie moeten worden ingediend.

Commentaar VOLE
Er is kennelijk een probleem ontstaan rond de financiering van de klachtenafhandeling.
Die lijkt niet goed geregeld, blijkt indirect uit bijgaand digitaal bericht.
Meer dan een beetje flauw vinden we het advies om de klachten dan maar naar het ministerie toe te sturen. Kennelijk is dat een methode om wat druk op het ministerie uit te oefenen om de financiering alsnog rond te krijgen. De omwonenden worden hiermee misbruikt om een probleem van de nieuwe CRO op te lossen.
Gewoon stoppen met klachtenafhandeling is ronduit een schandalig.
Het vliegveld creëert voor de omgeving een groot probleem waar mensen terecht over klagen. De nieuwe CRO heeft nu een bureaucratische smoes gevonden waarmee ze de klachtenbehandeling wil ontlopen: Gewoon de oren dichtstoppen en dan maar net doen of er geen klachten meer zijn. De brievenbus op slot doen, de sleutel weggooien en dan maar passief uit het raam naar buiten gaan zitten kijken.
Dit is struisvogelpolitiek in zuiverste vorm!
De nieuwe CRO dreigt hiermee een dramatisch valse start te maken.

VOLE staat op het standpunt “De Vervuiler Betaalt”.
De veroorzaker van de klachten is Groningen Airport Eelde, die de school van de  KLM toestaat om hier met verouderde en lawaaïerige lestoestellen te blijven rondvliegen.
Groningen Airport Eelde moet aansprakelijk gesteld worden voor de maatschappelijke kosten van deze activiteiten. De CRO moet de rekening van de klachtenafhandeling neerleggen bij GAE, die immers landingsgelden int bij de vervuilers zoals de KLS.

Stoppen met de klachtenafhandeling betekent: de kop in het zand steken. Met deze maatregel gaan we terug naar de tijd dat klachten zoek raakten, de administratie een chaos was en de klachtenbehandeling een farce was.
Nee erger, we gaan terug naar helemaal af!

De CRO dreigt een belangrijke taak te laten vallen.