De puinhoop die Meiltje de Groot in Twente achterliet

Geachte redactie,

De puinhoop die Meiltje de Groot in Twente achterliet

Op 15 april hield GAE-directeur Meiltje de Groot een presentatie voor de provinciale Staten van Drenthe over haar strategie (bijgevoegd). Het is een wanhopige vlucht vooruit om de werkelijke problemen te ontvluchten. De Groot gaat voorbij aan de lange lijst mislukkingen en het oplopende verlies van het vliegveld.

De presentatie is bedoeld om de statenleden over te halen nog meer geld in GAE te pompen bovenop de 3 miljoen euro die GAE al krijgt. De presentatie gaat over onbewezen technieken, zoals vliegen op waterstof en op grote schaal elektrisch vliegen. Het gaat tientallen jaren duren voordat dat op bescheiden schaal mogelijk is. En die ontwikkelingen gaan veel geld kosten. Dus het is onzin te denken dat een zwaar verliesgevend vliegveld GAE iets aan die ontwikkeling kan bijdragen. De presentatie gaat verder over ‘voor de regio waardevolle lijndiensten en (unieke) bestemmingen’. Een jaar geleden mislukten al deze lijndiensten en nieuwe bestemmingen, ondanks de tien miljoen euro subsidie voor het opstarten daarvan. Desondanks durft De Groot het vliegveld ‘onmisbare infrastructuur’ voor het Noorden te noemen.

Maar De Groot heeft indruk gemaakt op Statenleden vanwege haar visie, haar netwerk en ervaring met vliegveld Twente. Wat de Statenleden toen nog niet wisten is welke puinhoop zij in Twente achterliet.

Tubantia laat de opvolger van de Groot aan het woord:

  • “Alle gemaakte kosten voor ambitieuze plannen met grote hangars voor onderhoud van grote vliegtuigen, moeten worden afgeboekt omdat ze niet uitvoerbaar zijn 
  • de boekhouding, die niet op orde bleek 
  • met de plannen samenhangende, verwachte subsidie is niet gekomen 
  • de luchthaven had meer inkomsten verwacht uit het parkeren van grote toestellen 
  • conflicten met de luchtvaartinspectie (vanwege het overtreden van de luchtvaartwet)”

De Twentse luchthavendirecteur mag puinruimen en verzucht “We moeten stoppen met mooie begrotingen maken, die in de loop van het jaar blijken tegen te vallen.”

Op Eelde is het nog een graadje erger: er is nog steeds geen begroting voor 2021. Terwijl GAE toch op omvallen staat. Zonder de 1,5 miljoen NOW-loonkostensubsidies boven op de miljoenen die GAE al krijgt, zou het bedrijf al lang failliet zijn. En de ambitieuze plannen die nu gepresenteerd zijn leveren geen cent op, maar kosten geld. Vandaar: de vlucht naar voren, met straks in Eelde dezelfde puinhoop die De Groot in Twente achterliet. We hebben dat eerder gezien: de baanverlenging en het investeringsplan ‘Toegangspoort voor het Noorden’, als voorbeelden van verspilde publieke middelen. Hoe vaak nog laten we ons opnieuw inpakken door powerpoint-presentaties van duurbetaalde directeuren, die zonder enige vorm van deugdelijk onderzoek of een solide businesscase geld proberen los te praten?

Met vriendelijke groet,

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE)
Jan Wittenberg
woordvoerder
06 29176236


Geschreven door Frank Timmers op Tubantia.nl, 17-04-21

Twente Airport dik in het rood: tekort van miljoen euro


ENSCHEDE – Twente Airport heeft het afgelopen jaar een fors verlies geleden en stevent ook de komende drie jaar op tekorten af. Ook de Technology Base schrijft rode cijfers.

De Twentse luchthaven is in 2020 tegen een tekort van een miljoen euro aangelopen. Voor dit jaar stevent de onderneming af op een tekort van 250.000 euro. De twee jaren daarop zijn er ook tekorten, maar naar verwachting minder.

Zuur en eerlijk
Tijdelijk directeur van Twente Airport, Jan Schuring, zegt dat het een zuur verhaal is dat hij nu moet presenteren aan provinciale staten van Overijssel en de gemeenteraad van Enschede. Provincie en gemeente zijn de aandeelhouders en moeten bijspringen. De verwachtingen zijn volgens hem realistisch en kunnen hooguit meevallen. „Dit is wel het eerlijke verhaal”, aldus Schuring.

Het verlies kent volgens Schuring diverse oorzaken. Alle gemaakte kosten voor ambitieuze plannen met grote hangars voor onderhoud van grote vliegtuigen, moeten worden afgeboekt omdat ze niet uitvoerbaar zijn. „We gaan nu geen hangar bouwen”, zegt Schuring.

Tegenvallers ontdekte Schuring in de boekhouding, die niet op orde bleek. Een met de plannen samenhangende, verwachte subsidie is niet gekomen. En tenslotte had de luchthaven meer inkomsten verwacht uit het parkeren van grote toestellen. Twente Airport draaide op een begroting van één miljoen euro per jaar met teveel aannames.

Parkeren
Schuring: „Door het conflict met de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport hebben we grote contracten niet kunnen effectueren”. ILenT geeft Twente geen toestemming om de zogenoemde wide bodies – grote toestellen zoals de Boeing 747 – te laten vertrekken, waardoor ze er dus niet tijdelijk kunnen worden geparkeerd.  terwijl wel op die parkeerinkomsten was gerekend.

Voorlopig moet ermee rekening worden gehouden, dat het conflict met de inspectie tot een nog groter tekort over 2021 leidt. Momenteel staan er namelijk nog drie geparkeerde Jumbo Jets van Lufthansa, dat met Twente een parkeercontract heeft tot juni volgend jaar.

Contract
De inspectie vindt dat de toestellen er helemaal niet hadden mogen worden geparkeerd en eist dat ze uiterlijk dit jaar juni zijn vertrokken. Om dat te voorkomen heeft Twente Airport een kort geding tegen de inspectie aangespannen dat donderdag 22 april dient.

Verliest Twente, dan loopt het niet alleen 300.000 euro aan parkeerinkomsten mis, maar moet het vanwege het contract met Lufthansa ook betalen voor het inderhaast verplaatsen van de drie Jumbo Jets. Kosten: 135.000 per toestel. Schuring vertrouwt er op dat dit goed afloopt omdat volgens hem de veiligheid niet in het geding is geweest, zoals is gebleken bij het vertrek van drie Boeings 747 vorig jaar.

Pas investeren als er een markt voor is
Twente is de komende jaren duurder uit omdat de luchthaven voor het eerst zijn eigen personele organisatie moet optuigen. Met het vertrek van directeur Meiltje de Groot, vorig jaar, komt er een einde aan het inlenen van personeel van vliegveld Teuge waar zij ook de scepter zwaaide.

„De nieuwe directeur wil niet steeds personeel moeten uitlenen aan Twente en ik vind het niet fijn om zo afhankelijk van Teuge te zijn. We moeten een kleine personele organisatie optuigen met een eigen havendienst”, zegt Schuring. „We moeten een heleboel dingen op orde brengen”.

Touwtjes
Schuring is feitelijk directeur van de Technology Base Twente, waaronder de luchthaven valt. Hij laat momenteel onderzoek doen naar de meest realistische toekomst van de luchthaven. Pas als dat beeld duidelijk is, wil hij een vervanger voor De Groot zoeken. Zolang houdt hij zelf de touwtjes in handen.

„We moeten stoppen met mooie begrotingen maken, die in de loop van het jaar blijken tegen te vallen. We moeten behoedzame, goede plannen maken en we gaan pas weer investeren als we zeker weten dat er een markt voor is. En daarom wil ik nu de tijd nemen voor het maken van een profiel van de luchthaven die we kunnen zijn en die beloftes ook waarmaakt.”

Technology Base
Tot zijn spijt heeft hij ook een zure boodschap als het om de Technology Base zelf gaat. Schuring zegt dat er voor het eerst sinds jaren een negatief resultaat is op de grondexploitatie van dit hightech bedrijventerrein. Het gaat om een bedrag van rond de 800.000 euro. Door de stikstofproblematiek en de coronacrisis is er vertraging in de uitgifte van grond en is er een deel van een provinciale subsidie misgelopen.

Schuring ziet nog altijd potentie in de combinatie van luchthaven en bedrijventerrein op een unieke plek in het groen. Hij ziet dat er passende bedrijven zijn die belangstelling hebben en verwacht dat er ook snel wat zullen toehappen. Nieuw wervingsmateriaal is net gemaakt.

Doorgaan
Ook gelooft hij in de luchthaven met een functie voor klein onderhoud, ook aan grote toestellen. Nader onderzoek moet uitwijzen of hij dat juist ziet. Het zou volgens hem zonde zijn als deze ontwikkelrichting zou worden opgegeven voor woningbouw.

Hij benadrukt dat men met de ontwikkeling van het hele gebied eigenlijk pas kort bezig is en dat er al veel is bereikt met woningbouwlocaties als ’t Vaneker en het Prins Bernhardpark, het opzetten Evenemententerrein Vliegveld Twente, een natuurgebied – beschermd voor de veldleeuwerik – en het verbouwen van garages voor F16’s tot bedrijfsruimte die ook bezet zijn.