De uitspraak vliegveld luidt nieuwe fase in voor Eelde

De uitspraak vliegveld luidt nieuwe fase in voor Eelde

 

 
 
De uitspraak van de Raad van State dat de baanverlenging mag doorgaan, luidt een nieuwe fase in voor vliegveld Eelde. De Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit voor het vervangen van de oude types lesvliegtuigen- de herriebakken- die nog steeds gebruik maken dit vliegveld. Daarnaast vinden wij dat ook het vliegveld een bijdrage moet leveren aan de klimaatdoelstellingen.

De uitspraak dat Eelde de baanverlenging kan doorzetten, lag in de lijn der verwachtingen. De milieubezwaren waren in eerdere uitspraken al door de Raad van State behandeld. De recente uitspraak gaat vooral over de vraag of er sprake is van geoorloofde staatssteun. Het vliegveld krijgt subsidie van diverse overheden voor haar huidige exploitatie.

De meest opmerkelijke reactie na de uitspraak kwam van staatssecretaris Atsma. Hij stelde dat de baanverlenging goed is voor het klimaat, omdat vliegtuigen dan geen tussenlandingen hoeven te maken. De situatie is helaas anders dan de staatssecretaris lijkt te willen suggereren. De baanverlenging is gericht op een sterke groei van het vakantieverkeer naar allerlei verdere bestemmingen. Als Eelde daar in slaagt – wat nog zeer de vraag is – dan zal de uitstoot van broeikasgassen in (Noord-)Nederland sterk toenemen. Het Noorden zal dan veel extra maatregelen moeten treffen om deze toename weer te compenseren. Waar andere sectoren in Noord-Nederland hun uiterste best doen om de COâ‚‚-uitstoot terug te dringen, moet ook het Noord-Nederlandse vliegverkeer haar steentje bijdragen.

Risico investering
De vereniging van omwonenden (VOLE) feliciteerde als eerste het vliegveld met deze uitspraak. Dat is – gezien de hele voorgeschiedenis – een sportief gebaar. De leden van VOLE wijzen de regionale overheden terecht op het feit dat de hele exploitatieopzet van het vliegveld risicovol is. De regionale overheden die besluiten nemen over Eelde, zijn nu ook aandeelhouders die de huidige exploitatieverliezen dekken. Zij moeten binnenkort besluiten of zij willen doorgaan met deze verliesafdekking.

Het vliegveld mikt op een vlucht voorwaarts. Met de investeringen in de verlengde baan hopen ze flink te kunnen groeien. Met deze groei zouden de verliezen moeten verdwijnen. Of dat gaat lukken is – zeker in de huidige markt – zeer de vraag.

Als dat niet lukt, zou dit mogelijk het einde van het commerciële vliegveld kunnen gaan inluiden. Naar onze mening dienen de regionale overheden daarom ook na te denken over een scenario waarbij groei vrijwel niet plaatsvindt. Je mag verwachten dat er uit andere projecten die zijn gebaseerd op grote groeigedachten (Blauwe stad, woningbouw regiovisie), lering wordt getrokken. Welk scenario hebben ze achter de hand als het allemaal toch tegenvalt?

Omgeving-convenant Eelde
Ondertussen wordt er op Eelde natuurlijk ook doorgevlogen. De nieuwe fase die Eelde ingaat, biedt mogelijk nieuwe kansen om de draad van een omgeving-convenant weer op te pakken. De belangrijkste uitdaging voor het vliegveld en zijn directe omgeving is het verminderen van de geluidsoverlast. Deze zit (nog) niet in het charterverkeer, maar in de verouderde typen lesvliegtuigen van de luchtvaartschool. Als het vliegveld voorloper wil zijn op milieugebied, ligt hier een grote handschoen om op te pakken. Wij zijn daarin graag van de partij.