Defensie heeft geen trek in Groningen Airport Eelde maar wel in noordelijk luchtruim

Commentaar VOLE  Weer een ballonnetje doorgeprikt

In de 28 jaar dat VOLE de plannen van de luchthaven volgt, hebben we tientallen ideeën langs zien komen om GAE bestaansrecht te geven: vrachtverkeer, intercontinentaal vliegverkeer, overloop van Schiphol, militair verkeer, medicijnen-hub, les en oefenvluchten met straalvliegtuigen, paardenvervoer, drones, hub-verbindingen, NXT airport, et cetera et cetera.
Een steeds bleken het losse flodders die snel werden doorgeprikt. Nu heeft defensie er geen trek in. De schuld ligt altijd bij anderen.
Het verschil met 28 jaar geleden is dat de belastingbetalers toen een half miljoen euro per jaar moesten bijpassen. Nu is de rekening opgelopen tot 6 à 8 miljoen per jaar.

 

 

Defensie heeft geen trek in Groningen Airport Eelde maar wel in noordelijk luchtruim


De straaljagers zullen minimaal 2 kilometer boven het Gronings/Drentse grondgebied blijven vliegen, verklaarde Olav Spanjer, commandant bij de luchtmacht.
Als landen op de Leeuwarder luchtmachtbasis niet kan, wijken de piloten uit naar luchtbasis Volkel of een basis in het buitenland, aldus Spanjer. Hij zei dit gisteren tijdens een informatiebijeenkomst van Provinciale Staten in Drenthe.

Aanleiding was de zogenoemde luchtruimteherziening die het rijk de komende jaren wil doorvoeren.

Belangrijkste gevolg voor Drenthe en Groningen is dat het oefengebied van de luchtmacht zich uitbreidt boven de beide provincies. Dat komt doordat oefenen boven Zuidoost Nederland straks niet meer kan. Schiphol krijgt over dit gebied een vierde aanvliegroute en dan kunnen daar geen militaire vliegtuigen meer vliegen.

Volgens Spanjer zullen de straaljagerpiloten niet vaker vliegen, maar hebben ze in het Noorden wel meer ruimte nodig. Alleen boven zee oefenen kan niet. „Ze moeten soms ook leren samenwerken met de landmacht of met troepen uit Duitsland.”


VVD’er Kees Vianen en PVV’er Bert Vorenkamp vroegen zich af wat de gevolgen zijn voor ‘Eelde’. De luchthavendirectie zelf zinspeelde al op militair gebruik, maar Spanjer verklaarde geen enkel gebruik van GAE te voorzien. Dit betekent dus ook dat de geluidshinder boven Groningen en Drenthe minder erg is dan in Leeuwarden. „Je zult ze wel horen, maar het is niet te vergelijken met de situatie bij Leeuwarden, waar ze dus wel opstijgen en landen.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de nieuwe indeling van het luchtruim. Die is momenteel vol, bovendien moeten vliegtuigen minder herrie en milieuvervuiling opleveren. Daartoe moeten aanvliegroutes efficiënter worden en minder hinder opleveren. Ook komen er nieuwe vormen van luchtvaart, zoals drones en andere vormen van onbemand vliegen. Al die ontwikkelingen neemt het ministerie mee in de nieuwe plannen.


De provincie Drenthe beslist er dus niet over, maar komt wel met een zienswijze. René Vrugt, projectdirecteur luchtruimherziening, verklaarde ook zeer aan de mening van de provincies te hechten. Hij hoopt via hen gewaar te worden wat er speelt bij de bevolking en bij gemeenten. Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) verwacht de zienswijze volgende week samen met zijn Groningse en Friese collega’s te kunnen presenteren. Begin maart bespreekt hij die met de Drentse Staten.

Collegepartij GroenLinks is alvast erg kritisch. Statenlid Sam Pormes stelt dat de luchtruimherziening uitgaat van groei van het luchtverkeer, terwijl het volgens hem duidelijk is dat mensen juist minder moeten vliegen en vaker de trein moeten pakken. Verder vreest hij dat de militaire vliegtuigen de Drentse kip met gouden eieren gaan slachten: de mooie natuur en de fraaie landschappen, waar jaarlijks veel toeristen op af komen. En hij vreest dat het charterverkeer en de lesvluchten op Eelde in de knel komen door de straaljagers.

Vrugt stelde dat de herziening nodig is ongeacht de vraag of het vliegverkeer groeit of niet.