‘Eelde’ en VOLE: vertrouwen kwam er nooit

‘Eelde’ en VOLE: vertrouwen kwam er nooit

ACHTERGROND
VLIEGVELD EELDE EN
DE OMWONENDEN

Ambitieus overleg eindigt in gekibbel over wie de zwartepiet moet
krijgen

Persconferentie Van Vliet-Kuiper.jpg

   Bemiddelaar Albertine Van Vliet-Kuiper tijdens de persconferentie op het provinciehuis.
   Naast haar verkeersgedeputeerde Sipke Swierstra.
   Foto: Marcel Jurian de Jong
Eelde  Het werd in de kennissenkring al bij haar aanstelling begin juli een ‘mission impossible’ genoemd, vertelde bemiddelaar Albertine van Vliet-Kuiper gisteren tijdens de persconferentie op het provinciehuis in Assen. En de sceptici hebben gelijk gekregen. Het op één lijn brengen, sterker nog, het alleen al aan één tafel brengen van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) en Groningen Airport Eelde, is ook de gelouterde bestuurster Van Vliet te hoog gegrepen.
    De oud-burgemeester, van D66-huize, bleef bewonderendswaardig diplomatiek gistermiddag, toen ze moest toegeven dat deze opdracht van de provincie Drenthe ook door haar niet tot een goed einde kon worden gebracht. Alle partijen hadden zich constructief ingezet voor een welslagen van haar missie, zo liet ze weten. En ook nog: “Er is wel iets bereikt, het is niet allemaal voor niets geweest.”
    Gevraagd naar wat dan precies kwam ze niet veel verder dan dat vliegveld en omwonenden elkaar netjes elkaars persberichten mailen. Geen van beide partijen hoeft zich zodoende nog overvallen te voelen door lastige vragen van journalisten.
    Nu het onderhandelingsproces is gestrand, is het zwartepieten weer begonnen. VOLE, dat in maart met het voorstel voor convenantbesprekingen kwam, is bij in elk geval vliegveld Eelde én de provincie Drenthe de gebeten hond. Het was namelijk de club van omwonenden die uiteindelijk de stekker eruit haalde.
    “Het is een club waarvan veel mensen zeggen dat ze zich niet eens door hen vertegenwoordigd voelen”, liet verkeersgedeputeerde Sipke Swierstra (VVD) zich gisteren ontvallen. “En toch hadden zij een zeer prominente rol in het proces”.
    VOLE op haar beurt, legt de schuld bij de provincie en voor een deel bij mevrouw Van Vliet. Voorzitter Jan Wittenberg begrijpt niet waarom de provincie in de voorstellen van Van Vliet geen partij zou zijn aan de onderhandelingstafel en pas in een laatste fase – áls er al een akkoord zou zijn – om de hoek zou komen kijken. Wittenberg meent bovendien dat hij met zowel commissaris Jacques Tichelaar als met Swierstra’s voorganger Rob Bats daarover andere afspraken had.
    Deze gedeputeerde begrijpt het helemaal niet, is Wittenbergs lezing. “We willen nu de gedeputeerde van milieu wel eens horen.” Hij wijst er bovendien op dat dezelfde provincie wél een actieve rol had of heeft bij convenanten rond de vuilverbranding Wijster, het TT-circuit en de mobiliteitsbevordering. En het lukte Swierstra niet helemaal dát punt van de VOLE-voorzitter van tafel te vegen gisteren. Hij vindt het onvergelijkbare grootheden, maar gemakkelijk te begrijpen is dat niet.
    Neemt niet weg dat waar het werkelijk op misgaat tussen Groningen Airport Eelde en de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde een diep-, diep-, diepgeworteld wantrouwen is. Partijen namen zich toen het proces begon voor om te werken aan ederzijds vertrouwen. Dat kwam er nooit. De wonden van zo’n twintig jaar rollebollend over straat gaan, zijn te diep.
    VOLE heeft er als enige nog vertrouwen in dat het proces nog vlot te trekken is. Tegen beter weten in.

Commentaar VOLE
“De oud-burgemeester bleef bewonderenswaardig diplomatiek” schrijft Jaap Kiers (DvnN). 
Wij kunnen leven met het feit dat Mevrouw Van Vliet de oorzaak van deze mislukking niet bij zichzelf zoekt en dat de Provincie dat al helemaal niet doet.
Maar VOLE heeft steeds meer de indruk gekregen dat de beoogde onafhankelijke gespreksleidster zich steeds meer heeft laten leiden door de gedeputeerden Bats en later Swierstra en dat zij daardoor partijen niet tot elkaar heeft kunnen brengen, ondanks ons aandringen.
 
Ook de heer Swierstra – tot onze hilariteit Sweinstra genoemd in een van de teksten van Mevrouw Van Vliet – moest kennelijk een duit in het zakje doen.
Dat veel mensen zich niet door VOLE vertegenwoordigd achten, is vast waar. Neem alleen al de Vrienden van het vliegveld.
Maar het doet niet ter zake. Evenmin als het feit dat vele statenleden zich niet vertegenwoordigd weten door Sipke Swierstra. Dat belet hem duidelijk niet
om dezelfde kletskoek over VOLE te blijven verkopen.
 
Wij blijven ons standpunt uitleggen. Dat doen wij zorgvuldiger dan deze gelukkig tijdelijke Gedeputeerde.
Wat deed de heer Swierstra, eigenlijk bij dit gesprek, behalve stemming maken?
Het belang van GAE -waar Swierstra verantwoordelijk voor is- wordt voldoende behartigd door de directie van GAE. Het gaat VOLE erom dat de bredere milieubelangen waar de provincie ook verantwoordelijk voor is, worden ingebracht en bewaakt.

Het wordt hoog tijd dat we praten met de Gedeputeerde die zich in onze ogen wel met deze zaak zou moeten bemoeien, te weten Mevrouw Klip

Hoofdredactioneel commentaar Dagblad van het Noorden, woensdag 17 november 2010

Gemiste kans

Wéér gaan Groningen Airport Eelde (GAE) en de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde) VOLE rollebollend over de keien. Met het stranden van de onderhandelingen over een convenant voor de noordelijke luchthaven vliegen de verwijten al snel weer over tafel.
VOLE richt de pijlen op bemiddelaar mevrouw Van Vliet-Kuiper en de provincie Drenthe in het bijzonder. Laatstgenoemde omdat ze niet wil aanschuiven bij het overleg en alleen in de slotfase wil bezien welke rol ze kan spelen bij het toezien op de gemaakte afspraken. Zo althans, ziet voorzitter Jan Wittenberg van de omwonendenvereniging het.
Het is nauwelijks zinvol te gaan haarkloven wie hier nu eigenlijk gelijk heeft. Misschien is dat wel VOLE, toch al de wereldkampioen van de haarkloverij. Koning van de procedure. Maar waartoe leidt die wetenschap?
VOLE laat een kans liggen. De vereniging, zelf initiatiefnemer van de dialoog met het vliegveld nota bene, had een gebaar kunnen maken. Had, al was het alleen maar uit nieuwsgierigheid, moeten gaan praten om te bezien waar de grenzen van een eventueel akkoord lagen. Die hadden misschien wel veel verder gelegen dan ze voor mogelijk hield.
In plaats daarvan staat de club nu met lege handen. Als de Raad van State eind dit jaar of begin volgend jaar geen nieuwe belemmeringen ziet in de laatste procedure ligt er straks wel de door VOLE verfoeide langere baan, maar zónder ook maar een begin van maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan en natuur te sparen.
Het is de vraag of VOLE met haar formele opstelling de omwonenden een dienst bewijst.

hoofdredactie@dvhn.nl

Commentaar VOLE
Volgens de hoofdredactie van het dagblad “ligt er straks wel de door VOLE verfoeide baan, maar zonder ook maar een begin van maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan en natuur te sparen”.
Is het niet heel ernstig – en maatschappelijk roekeloos- dat er geen begin is gemaakt met “maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan en natuur te sparen”, terwijl dat kennelijk wel kan. Dat is precies de reden waarom de provincie niet gemist kan worden bij het maken van afspraken. Het DvhN wijst met een beschuldigende vinger naar VOLE.
Maar het zijn toch GAE en de provincie die verantwoordelijk zijn voor het nemen “maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan en natuur te sparen”.
Ook zonder convenant hebben zij die verantwoordelijkheid.

Klik hier voor meer informatie over het Dagblad van het Noorden